Ga direct naar inhoud
NL EN

Werkwijze en beleid

Onze werkwijze, het beleid & de voorwaarden

Een uitgekiend lokaal netwerk

Na Kaminda is gevestigd op Curaçao en richt zich op de primaire hulpvraag van emigranten, expats en anderen die permanent of voor kortere tijd naar Curaçao of Bonaire vertrekken. Een brede ervaring en expertise op de diverse deelgebieden en een uitgekiend netwerk ter plaatse garandeert een vlotte en efficiënte afwerking van procedures en praktische zaken.

Ons netwerk bestrijkt twee continenten; zowel in Nederland als op de Antillen hebben wij vaste medewerkers. Zo is er altijd iemand in de buurt om uw vragen te beantwoorden. En omdat wij feitelijk op het eiland gevestigd zijn en dagelijks contact hebben met de diverse overheden en diensten hebben wij continu feeling met de dagelijkse praktijk en de heersende cultuur. Eigenlijk heel logisch en wel zo prettig!

Eerste contact, aanmelding en intake

Net als u weten wij graag vooraf met wie wij zaken doen. Overeenkomstig onze KYC richtlijnen en de bedrijfspolicy wordt op basis van een niet verifieerbaar mailcontact of een losse web-aanvraag geen inhoudelijke en/of procedurele informatie verstrekt - of althans niet meer dan dat wij in de gegeven situatie noodzakelijk achten. Wij werken nimmer voor anonieme of onduidelijke 'opdrachtgevers' waarvan de intenties ons niet duidelijk zijn.

Ter nadere beoordeling van details dient in nagenoeg alle gevallen vooraf telefonisch contact plaats te vinden via een identificeerbaar telefoonnummer. Wij verkrijgen graag een goed beeld van de feitelijke situatie en uw wensen om u correct te informeren en u naar behoren te helpen; onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en niet gestoeld op een ‘one-size-fits-all’ principe.

Vanaf de website zijn wij bereikbaar via messengers zoals 'WhatsApp' of 'Telegram'. Echter deze mogelijkheid is enkel bedoeld voor korte tekstberichten zonder privégevoelige inhoud en niet voor gedetailleerde en eerste informatieverstrekking. Telefonisch contact met ons via deze messengers is niet mogelijk.

Tevens tekenen wij aan dat ons verdienmodel is gebaseerd op ervaring, specifieke kennis en expertise binnen de diverse lokale en interlokale werkvelden.

Kwaliteit boven kwantiteit

Wij communiceren helder, direct en zonder omwegen of eufemismen; m.a.w. u hoort van ons exact waar u aan toe bent. Wij zijn bij 'Na Kaminda' van mening dat voorlichting en informatieverstrekking ten alle tijden open, eerlijk en zonder achterhoudsels dient te zijn, zelfs als dit commercieel gezien niet in ons belang is.

Tevens hebben onze klanten direct en online (binnen een beveiligde webomgeving) inzage in het eigen dossier. Elk detail is hier en per direct inzichtelijk. Wij vinden dat belangrijk en eigenlijk zeer vanzelfsprekend; daarom bieden wij u - of u er gebruik van maakt of niet - op unieke wijze transparantie in dienstverlening.

Onze bedrijfsfilosofie blijft ten alle tijden "kwaliteit boven kwantiteit".

Privacybeleid

Het waarborgen van uw privacy en dus 'awareness' op het gebied van digitale veiligheid is een speerpunt binnen onze organisatie. Voor uw procedure vragen wij in een aantal noodzakelijke gevallen privacy-gevoelige informatie bij u op; wij hanteren strikte privacy- en veiligheidsnormen en wij gaan hier uitermate zorgvuldig mee om.

Uw (persoons)gegevens worden door ons op geen enkele wijze en onder geen beding met wie dan ook gedeeld of aan wie dan ook verstrekt en/of ter inzage gegeven. Mocht dit toch aan de orde zijn dan zullen wij u vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming vragen. Een uitzondering op deze regel vormt de instantie die deze absoluut nodig heeft (zoals bijv. de vreemdelingendienst of een notariskantoor) en dan slechts datgene wat strikt noodzakelijk en onvermijdelijk is om de door u verstrekte opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.

Via ons unieke 'Client Management System' kunt u uw (persoons)gegevens en documenten via een beveiligde verbinding inzien. Uw vertrouwelijke documenten, ID-gegevens, NAW-gegevens etc worden op onze servers als 'Zero-Knowledge' opgeslagen opdat een onbevoegde derde niet bedoeld of onbedoeld toegang heeft tot uw gegevens en/of documenten. Ook op de deze wijze waarborgen wij uw privacy zo goed als mogelijk!

De meest recente versie van onze privacyverklaring leest u op onze privacy-pagina of kunt u als pdf-bestand downloaden.

Adverteren op de website en externe links

Wij zijn zeer terughoudend met het plaatsen van advertenties van derden. Dit wekt de schijn van partijdigheid en zou onze vrije mening en onafhankelijke informatieverstrekking belemmeren - dit strookt niet met onze grondbeginselen en onze doelstelling. Externe links worden op verzoek, pas na beoordeling en interne evaluatie, geplaatst - deze dienen relevant te zijn voor de doelgroep en correcte up-to-date informatie aan te bieden. Plaatsing kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd en aan geplaatste links kunnen geen rechten worden ontleend.

Preventie van fraude

Om misbruik van onze (bedrijfs)naam of van onze dienstverlening te voorkomen hanteren wij onderstaande richtlijnen - let hier op:

  • er worden nooit onderhandse opdrachten 'op straat' afgesloten, geaccepteerd of betaald. Het aanvragen van onze dienstverlening c.q. het verstrekken van een opdracht aan Na Kaminda kan alléén per e-mail of per fax. Onze mail- en faxgegevens vindt u op onze contact-pagina.
  • er worden nooit contante betalingen gevraagd: betalingen aan Na Kaminda worden altijd verricht via de bank waarbij de bankrekeningen altijd op naam staan van 'Fundashon Na Kaminda'.
  • van een opdracht ontvangt u altijd een opdrachtbevestiging per e-mail, per fax of via ons CMS-systeem; meldingen zijn altijd afkomstig van ons eigen mail-adres eindigend op 'nakaminda.net' of van één van de faxnummers zoals vermeld op onze contact-pagina. Verricht geen enkele betaling voordat u van ons een definitieve opdrachtbevestiging heeft ontvangen, bijv. per mail en/of in de vorm van een proforma nota - controleer de gegevens!
  • voor de uitwisseling van persoonlijke documenten en privégegevens ontvangen klanten van ons een beveiligde download- en upload mogelijkheid binnen de eigen dossier omgeving. Hierbij maken wij gebruik van een 'end-to-end' versleutelde serververbinding' op basis van ’no-knowledge' technologie.
  • wij kennen onze klanten én onze klanten kennen ons, onder meer omdat wij op regelmatige basis telefonisch contact onderhouden - ten alle tijden via een identificeerbaar telefoonnummer of skype-adres.
  • al onze medewerkers zijn in het bezit van een op naam gestelde en geregistreerde machtiging en moeten zich kunnen legitimeren. Bij twijfel altijd direct contact zoeken met Na Kaminda.

Onze ’Algemene Voorwaarden’

Onze 'Algemene Voorwaarden' zijn van toepassing op alle door ons gedane offertes en op alle aan ons opgedragen en door ons als opdracht aanvaarde werkzaamheden. De meest actuele versie van onze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden (pdf-bestand).

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?