Ga direct naar inhoud
NL EN

Emigreren

Emigreren naar Curaçao of Bonaire

Emigreren naar Curaçao of Bonaire, een tropische bestemming in de Caribbean, vraagt om een goede voorbereiding. Tijdens de zoektocht naar bruikbare informatie over verhuizen naar de Antillen vindt u veel tegenstrijdige informatie; u heeft geen idee waar te beginnen en dat is heel herkenbaar!

Als officieel geregistreerde organisatie biedt Na Kaminda al vele jaren advies, begeleiding en praktische diensten bij emigratietrajecten naar de Caribische delen van het Nederlandse Koninkrijk, over de volle breedte!

Na Kaminda heeft haar hoofdvestiging op Curaçao en een vestiging in Nederland. Omdat wij op beide continenten vertegenwoordigd zijn kunnen wij u op lokaal niveau ondersteuning bieden - zowel vóór vertrek als ná aankomst.

Waar moet ik beginnen

Als u overweegt te emigreren - ongeacht of dit naar Curaçao of naar één van de de BES-eilanden is - wij weten exact waar te beginnen, wat prioriteit heeft, waar de valkuilen zitten en hoe een goede planning te maken. Dat geeft rust en u heeft tijd voor andere dingen, zoals het afscheid van familie en vrienden.

Wij zijn op de hoogte van lokale regelgeving en van de immigratieformaliteiten, het geldende beleid en de huidige situatie op het eiland. Een gedegen voorbereiding vóór vertrek betaalt zich terug ná aankomst.

Door een korte maar heldere intake verkrijgen wij inzicht in uw situatie en uw wensen. Een persoonlijk stappenplan helpt u moeiteloos door het gehele emigratieproces, ondersteund door advies en praktische diensten.

Alle handelingen, de afspraken, het papierwerk en de verschillende trajecten komen transparant samen in één digitaal dossier. Dit is uw houvast en kan elk moment worden geraadpleegd; het creëert overzicht, bespaart kosten en ondervangt de valkuilen. Dat is goed voorbereid naar Curaçao of naar Bonaire vertrekken, ondersteund door onze lokale ervaring en ons lokale netwerk.

emigreren kun je leren . . .

"emigreren kun je leren" - dat klopt, maar niet in een paar dagen door een korte cursus of via een blog op internet. Wij leerden door vallen en opstaan, door veelvuldige handelen met lokale overheden en door de persoonlijke ervaring in o.a. het Caribisch gebied - omdat emigreren ons vak is en een dagelijkse terugkerende routine. U hoeft het niet te leren, enkel te begrijpen. In het meest waarschijnlijke geval emigreert u slechts één keer en dat wilt u zo soepel en probleemloos mogelijk geregeld zien!

Een gericht advies

Wij hebben een gefundeerde visie over 'wat werkt' en 'wat niet werkt'. Door de omstandigheden, uw situatie en de argumenten in kaart te brengen kunnen wij u gedetailleerd voorlichten u over de voor- en nadelen en over de mogelijkheden. Ook bij twijfel over wel of niet emigreren verstrekken we een open en voor de omstandigheden beargumenteerd advies met een duidelijke ‘moet-je-doen' of een 'kun-je-beter-niet-doen’ onderbouwing. In een enkel geval kan dat een ‘beter-niet-doen’ advies inhouden of een verwijzing naar een ander Caribisch eiland.

een kleine aantekening over Bonaire (de BES)
Sinds Bonaire een 'Bijzondere Gemeente van Nederland' werd, is de belangstelling om hier permanent te kunnen wonen enorm. Inmiddels bestaat de bevolking van Bonaire voor een 2/3 deel uit niet-Bonairianen. Wat hierbij niet helpt is de term 'gemeente'; dat roept vaak het idee op - 'naar Bonaire verhuizen is eender als verhuizen naar een willekeurige andere gemeente binnen Nederland' - niets is echter minder waar! Bonaire heeft inmiddels plannen om het migratiebeleid een stuk strenger te maken (maart 2024).

over privacy, fraude en digitale veiligheid:
Een belangrijk beginsel; tijdens een emigratie procedure wordt u gevraagd privacygevoelige informatie aan te leveren, in een groot aantal gevallen per email aanleveren of via een onveilige website. Met name het per email verstrekken van een ID-bewijs, van inkomensgegevens of andere direct naar u herleidbare gegevens, is ronduit gevaarlijk. DOE DIT NOOIT VIA EMAIL! - email is per definitie onveilig voor het communiceren van persoonlijke informatie.

In het Caribisch gebied is 'digitale veiligheid' en privacy nauwelijks een punt van aandacht. Identiteitsfraude en misbruik van vertouwelijke gegevens is in toenmende mate een punt van zorg en aandacht. Om deze redenen hanteren wij specifieke en beveiligde methodes voor de overdracht en de verwerking van persoonlijke gegevens en documenten. Informeer bij ons

LEES meer over misleidende informatie en vermijdbare risico's

Met enige regelmaat bereiken ons berichten van mensen die door ondeskundige partijen verkeerd voorgelicht en uiteindelijk bekocht zijn. Via het internet wordt misleidende of halve informatie aangeboden, in de meeste gevallen door weglating van relevante details. Door enkele partijen wordt tegen betaling 'voorlichtingsbijeenkomsten' aangeboden. Afgezien van algemeen toegangkelijke informatie wordt vaak ook informatie aangeboden waarbij de noodzakelijke context ontbreekt, U loopt hierdoor de kans vroeg of laat in de problemen te komen.

Zonder aantoonbare expertise en ervaring wordt informatie en dienstverlening aangeboden, vaak tegen betaling. De 'know-how' is via het internet of 'door horen en zeggen' bij elkaar geschraapt en wordt zonder achterliggende kennis of context op blogpagina's geplaatst. Helaas, in dat soort tijden leven wij! 'Goedkoop' kan dan uiteindelijk duurkoop blijken.

Praktische hulp

Wij begeleiden complete trajecten maar ook afzonderlijke onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of naar één van de BES-eilanden. Ingewikkelde onderdelen nemen wij van u over. Wij ontzorgen, scheppen overzicht en wij behoeden u voor valkuilen en onnodige kosten - over het gehele traject en over alle afzonderlijke onderdelen.

De gevraagde documenten, de toelatingseisen en procedures wijzigen continu. Lijstjes over het benodigde papierwerk zijn ronduit gevaarlijk; deze rouleren in alle soorten en maten. Feeling, praktijkervaring en bekendheid met lokale overheidsdiensten in het Caribisch gebied - zoals de vreemdelingendienst (de lokale toelatingsorganisatie) en de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) - is van doorslaggevend belang. Mede daarom zijn wij op het eiland gevestigd.

Kortom: gedurende het emigratieproces verstrekken wij u alle noodzakelijke informatie - actueel en toegesneden op uw persoonlijke omstandigheden! Wij vertellen u graag meer over onze persoonlijke begeleiding.

welk advies past het best bij mijn situatie

U wilt emigreren naar Curaçao of naar Bonaire en u zoekt hulp of praktische informatie.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart

Met pensioen en emigreren

Pensionado: een aanzienlijke groep pensionado's geniet na het werkzame leven of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de verdiende rust in de tropenzon van de Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen, m.n. in Curaçao of Bonaire.

De feitelijk te volgen stappen zijn voor een pensionado in grote lijnen eender als voor elke andere emigrant. Echter met dat verschil dat wij bij deze groep met een andere focus kijken naar de huidige gezondheidssituatie, de verzekeringssituatie, de financiën en naar de mogelijkheden in relatie tot de leeftijd; dat kan per geval anders zijn. Op basis hiervan bepalen we de meest verstandige route, de keuzes en de mogelijkheden voor de te nemen (vervolg)stappen en de bijbehorende adviezen.

Met het begrip 'pensionado' kan enkel bedoeld worden de status van 'het gepensioneerd zijn' maar kan tevens verwijzen naar de z.g. fiscale 'pensionado-regeling' - een gunstige fiscale regeling op Curaçao waarvoor u echter wel aan specifieke voorwaarden dient te voldoen. Voor meer informatie over het verkrijgen van de pensionado-status neem contact met ons op. Meer leest u tevens op de website van de 'Vereniging van Pensionado's'

Terug naar Nederland - uw geboorteland

U bent geboren in Nederland of België en u vertrekt permanent van het eiland - terugkeer naar uw eigen land.

Terug naar uw geboorteplek - Curaçao of Bonaire

Remigreren voor Antillianen:
U bent oorspronkelijk 'Yu di Korsò' of 'Yu di Boneiru' en u remigreert terug naar Curaçao of Bonaire.

Yu di Korsòu | Yu di Boneiru - 'Terugkeer Vergoeding' voor Antillianen

Vergoeding van kosten / terugkeer-regeling voor Antillianen:
Zeer regelmatig wordt ons gevraagd of er een vergoeding van de kosten (door sommigen aangeduid als 'oprotpremie') mogelijk is voor remigranten die terugkeren naar Curaçao of één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Dit is echter niet het geval; een dergelijke regeling van de overheid bestaat niet (meer). In 2002 is een dergelijke regeling korte tijd mogelijk geweest, echter is deze helaas in 2003 weer afgeschaft. De kosten van uw terugkeer naar Curaçao komen geheel voor eigen rekening en worden, volgens de huidige regelgeving, niet door de Nederlandse overheid vergoed. Wel is in sommige gevallen een lening voor terugkeer mogelijk via de regeling 'Bijzondere Bijstand', bv via de gemeente Rotterdam! Voor terugkeer en begeleiding naar de Antilliaanse arbeidsmarkt is het verstandig contact op te nemen met "Sosio na Trabou". Voor terugkerende remigranten met een Nederlandse uitkering zijn er, afhankelijk van uw situatie, soms mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met uw uitkeringsinstantie.

maak uw keuze keuze:

een steuntje in de rug

Onze overheid en andere instanties bieden informatie over wat te regelen en waaraan te denken bij emigratie naar het buitenland. Bekijk onderstaande informatie:

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?