Ga direct naar inhoud
NL EN

Emigreren

Emigreren naar Curaçao of Bonaire

Emigreren naar Curaçao of Bonaire, een tropische bestemming in de Caribbean, vraagt om een goede voorbereiding - dat geldt voor elke verhuizing naar het buitenland maar voor het Caribisch gebied in het bijzonder. Tijdens de zoektocht naar bruikbare informatie over emigreren naar Curaçao of naar Caribisch Nederland vindt u veel tegenstrijdige informatie en heeft u geen idee meer waar te beginnen - heel herkenbaar!

Na Kaminda heeft haar vestiging op Curaçao met een extra nevenvestiging in Nederland. En omdat wij op beide continenten vertegenwoordigd zijn kunnen wij op lokaal niveau ondersteuning bieden - vóór vertrek en ná aankomst.

Als officieel geregistreerde organisatie biedt 'Na Kaminda' al heel veel jaren uitkomst bij het verstrekken van advies, begeleiding en het uitvoeren van volledige emigratietrajecten naar de voormalige Nederlandse Antillen, over de volle breedte of bij noodzakelijke onderdelen.

waar moet ik beginnen en wanneer?

Als u overweegt te emigreren, naar Curaçao of Bonaire in dit geval, dan kunt u dit proces zonder zorgen aan ons toevertrouwen - dat geeft rust en u heeft tijd voor andere dingen! Wij weten waar te beginnen, in welke volgorde, wat er gedaan moet worden vóór en ná aankomst, waar de valkuilen zitten en hoe de planning verloopt.

Wij zijn goed op de hoogte van lokale regelgeving en van de immigratieformaliteiten, het op dit moment geldende beleid en de huidige situatie op het eiland. Met zekerheid kunnen wij zeggen dat een gedegen voorbereiding vóór vertrek zich terugbetaalt ná aankomst.

Door een korte maar heldere intake verkrijgen wij inzicht in uw situatie en uw wensen. Vervolgens helpt een persoonlijk stappenplan u moeiteloos door het gehele emigratieproces terwijl praktische diensten en adviezen u ondersteunen.

Alle handelingen, de afspraken, het papierwerk en de verschillende trajecten komen samen in een beveiligd persoonlijk - door u te raadplegen - digitaal dossier wat overzicht creëert, kosten bespaart en uiteindelijk valkuilen ondervangt. U leunt op onze expertise waarbij persoonlijk contact op de eerste plaats komt. Dat is wat wij verstaan onder 'goed voorbereid emigreren' naar Curaçao, naar Bonaire of waarheen dan ook.

emigreren kun je leren . . .

"Emigreren kun je leren" - dat klopt, maar helaas niet in een paar dagen, met een korte cursus of via een blog. Wij leerden dit door vallen en opstaan, door jarenlange ervaring binnen het Caribisch gebied.

door gericht advies
Wij hebben een gefundeerde visie over 'wat werkt' en 'wat niet werkt'. Door de omstandigheden, uw situatie en de argumenten in kaart te brengen kunnen wij u gedetailleerd voorlichten u over de voor- en nadelen en over de mogelijkheden. Ook bij twijfel over wel of niet emigreren verstrekken we een open en voor de omstandigheden beargumenteerd advies met een duidelijke ‘moet-je-doen of beter-niet-doen’ onderbouwing. In een enkel geval kan dat een ‘beter-niet-doen’-advies inhouden of een verwijzing naar een ander Caribisch eiland.

door praktische hulp
Wij begeleiden complete trajecten maar ook afzonderlijke onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of naar één van de BES-eilanden. Ingewikkelde onderdelen nemen wij van u over. Wij ontzorgen, scheppen overzicht en wij behoeden u voor valkuilen en onnodige kosten - over het gehele traject en over alle afzonderlijke onderdelen.

De gevraagde documenten, de toelatingseisen en procedures wijzigen continu. De 'standaard lijstjes’ over het noodzakelijke papierwerk zijn ronduit gevaarlijk; deze rouleren in alle soorten en maten. Feeling, praktijkervaring en bekendheid met lokale overheidsdiensten in het Caribisch gebied - zoals de immigratiedienst en de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) - is van doorslaggevend belang. Mede daarom zijn wij op het eiland gevestigd.

Kortom: gedurende het emigratieproces verstrekken wij u alle noodzakelijke informatie - actueel en toegesneden op uw persoonlijke omstandigheden! Wij vertellen u graag meer over onze persoonlijke begeleiding.

welk advies past het best bij mijn situatie:

U wilt emigreren naar Curaçao of naar Bonaire en u zoekt hulp of praktische informatie.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart

met pensioen en emigreren

Pensionado: een aanzienlijke groep pensionado's geniet na het werkzame leven of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de verdiende rust in de tropenzon van de Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen, m.n. in Curaçao of Bonaire.

De feitelijk te volgen stappen zijn voor een pensionado in grote lijnen eender als voor elke andere emigrant. Echter met dat verschil dat wij bij deze groep met een andere focus kijken naar de huidige gezondheidssituatie, de verzekeringssituatie, de financiën en naar de mogelijkheden in relatie tot de leeftijd; dat kan per geval anders zijn. Op basis hiervan bepalen we de meest verstandige route, de keuzes en de mogelijkheden voor de te nemen (vervolg)stappen en de bijbehorende adviezen.

Met het begrip 'pensionado' kan enkel bedoeld worden de status van 'het gepensioneerd zijn' maar kan tevens verwijzen naar de z.g. fiscale 'pensionado-regeling' - een gunstige fiscale regeling op Curaçao waarvoor u echter wel aan specifieke voorwaarden dient te voldoen. Voor meer informatie over het verkrijgen van de pensionado-status neem contact met ons op. Meer leest u tevens op de website van de 'Vereniging van Pensionado's'

terug naar Nederland - uw geboorteland

U bent geboren in Nederland of België en u vertrekt permanent van het eiland - terugkeer naar uw eigen land.

terug naar Curaçao of Bonaire - uw geboorteland

Remigreren voor Antillianen:
U bent oorspronkelijk 'Yu di Korsò' of 'Yu di Boneiru' en u remigreert terug naar Curaçao of Bonaire.

Yu di Korsòu | Yu di Bonairu - terugkeer-vergoeding Antillianen, lees meer!

Vergoeding van kosten / terugkeer-regeling voor Antillianen:
Zeer regelmatig wordt ons gevraagd of er een vergoeding van de kosten (door sommigen aangeduid als 'oprotpremie') mogelijk is voor remigranten die terugkeren naar Curaçao of één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Dit is echter niet het geval; een dergelijke regeling van de overheid bestaat niet (meer). In 2002 is een dergelijke regeling korte tijd mogelijk geweest, echter is deze helaas in 2003 weer afgeschaft. De kosten van uw terugkeer naar Curaçao komen geheel voor eigen rekening en worden, volgens de huidige regelgeving, niet door de Nederlandse overheid vergoed. Wel is in sommige gevallen een lening voor terugkeer mogelijk via de regeling 'Bijzondere Bijstand', bv via de gemeente Rotterdam! Voor terugkeer en begeleiding naar de Antilliaanse arbeidsmarkt is het verstandig contact op te nemen met "Sosio na Trabou". Voor terugkerende remigranten met een Nederlandse uitkering zijn er, afhankelijk van uw situatie, soms mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met uw uitkeringsinstantie.

een steuntje in de rug

Onze overheid en andere instanties bieden informatie over wat te regelen en waaraan te denken bij emigratie naar het buitenland. Bekijk onderstaande informatie:

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?