Ga direct naar inhoud

Emigreren

Emigreren naar Curaçao of Bonaire

Emigreren naar Curaçao of Bonaire vraagt om een goede voorbereiding - zoals bij dat voor elke verhuizing naar een ander land. Tijdens de zoektocht naar betrouwbare en bruikbare informatie over emigreren naar Curaçao of naar Caribisch Nederland, vindt u veel en vooral tegenstrijdige informatie. Waarschijnlijk bent u door de hoeveelheid aan informatie snel de weg kwijt en heeft u geen idee meer waar te beginnen - heel herkenbaar!

Als officieel geregistreerde organisatie biedt 'Na Kaminda' uitkomst bij het verstrekken van advies, begeleiding en het uitvoeren van volledige emigratietrajecten naar de voormalige Nederlandse Antillen, over de volle breedte en bij alle noodzakelijke onderdelen.

Na Kaminda is gevestigd op Curaçao met een extra vestiging in Nederland; omdat wij op beide continenten vertegenwoordigd zijn kunnen wij u te allen tijde op lokaal niveau ondersteunen.

Waar moet ik beginnen met emigreren, hoe doe ik dat en op welk moment?

Als u overweegt naar Curaçao of Bonaire te emigreren (of om voor een kortere periode naar de eilanden te vertrekken) dan is een goede voorbereiding van groot belang. U wilt weten waar te beginnen met de voorbereiding, in welke volgorde u het proces moet regelen, wat er gedaan moet worden na aankomst, hoe de planning verloopt etc. Dit alles kunt u zonder zorgen aan ons toevertrouwen - dat geeft rust en u heeft tijd over voor andere dingen!

Door een korte maar heldere intake verkrijgen wij inzicht in uw situatie en uw wensen. Vervolgens helpt een persoonlijk stappenplan u moeiteloos door het gehele emigratieproces terwijl onze praktische diensten en adviezen u ondersteunen, zowel vóór vertrek als ná aankomst.

Alle handelingen, de afspraken, het papierwerk en de verschillende trajecten komen samen in één persoonlijk digitaal dossier wat overzicht creëert, kosten bespaart en uiteindelijk valkuilen ondervangt. U leunt op onze expertise waarbij persoonlijk contact op de eerste plaats komt. Dat is wat wij verstaan onder 'goed voorbereid emigreren' naar Curaçao, naar Bonaire of waarheen dan ook.

Emigreren kun je leren

"Emigreren kun je leren" - dat klopt, maar niet in een paar dagen, met een korte cursus of via een blog. Wij hebben er jaren over gedaan, wijs geworden door persoonlijke ervaring en in de jaren daarna vervolgens vele malen per dag! Wij hebben fouten gemaakt in alle soorten en maten en daarvan geleerd. En met die ervaring verstrekken wij goede adviezen maar vooral praktische hulp.

Gericht advies
Wij hebben een duidelijke visie over 'wat werkt' en 'wat niet werkt'. Door de omstandigheden, uw situatie en de argumenten in kaart te brengen kunnen wij u gedetailleerd voorlichten u over de voor- en nadelen en over de mogelijkheden. Ook bij twijfel over wel of niet emigreren verstrekken we een open en voor de omstandigheden beargumenteerd advies met een duidelijke ‘moet-je-doen of beter-niet-doen’ onderbouwing . In enkele gevallen kan dat een ‘beter-niet-doen’ advies inhouden of een verwijzing naar een ander Caribisch eiland. Immers, bij teleurstellingen achteraf is niemand gebaat.

Praktische hulp
Wij begeleiden complete trajecten maar ook afzonderlijke onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of naar de BES-eilanden. Ingewikkelde onderdelen nemen wij van u over. Wij ontzorgen, scheppen overzicht en wij behoeden u voor valkuilen en onnodige kosten.

De gevraagde documenten, de toelatingseisen en procedures wijzigen continu. De 'standaard lijstjes’ over het noodzakelijke papierwerk zijn ronduit gevaarlijk; deze rouleren in alle soorten en maten. Feeling en praktijkervaring bij de lokale overheidsdiensten in het Caribisch gebied is van doorslaggevend belang, mede daarom zijn wij op het eiland gevestigd.

Omdat wij de status van uw emigratie naar Curaçao of Bonaire op alle onderdelen - inclusief de papieren - binnen één dossier beheren en bewaken overzien wij de samenhang. Wij kunnen prioriteiten stellen, processen timen en zeer bruikbare adviezen verstrekken. En wij adviseren niet alleen maar voeren de lastige onderdelen van uw emigratie desgevraagd lokaal voor u uit - in zijn geheel of op gewenste onderdelen.

Gedurende het emigratieproces verstrekken wij u alle noodzakelijke informatie - actueel en toegesneden op uw persoonlijke omstandigheden! Wij vertellen u graag meer over onze persoonlijke begeleiding.

Welk advies past het best bij mijn situatie:

U wilt emigreren naar Curaçao of naar Bonaire en u zoekt hulp of praktische informatie.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart

Emigreren en met pensioen - de pensionado

Een aanzienlijke groep pensionado's geniet na het werkzame leven of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de verdiende rust in de tropenzon van de Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen, t.w. Curaçao of Bonaire.

De feitelijk te volgen stappen zijn voor een pensionado in grote lijnen eender als voor elke andere emigrant. Echter met dat verschil dat wij bij deze groep met een andere focus kijken naar de huidige gezondheidssituatie, de verzekeringssituatie, de financiën en naar de mogelijkheden in relatie tot de leeftijd; dat kan per geval anders zijn. Op basis hiervan bepalen we de meest verstandige route, de keuzes en de mogelijkheden voor de te nemen (vervolg)stappen en de bijbehorende adviezen.

Met het begrip 'pensionado' kan enkel bedoeld worden de status van 'het gepensioneerd zijn' maar kan tevens verwijzen naar de z.g. fiscale 'pensionado-regeling' - een gunstige fiscale regeling op Curaçao waarvoor u echter wel aan specifieke voorwaarden dient te voldoen. Voor meer informatie over het verkrijgen van de pensionado-status neem contact met ons op. Meer leest u tevens op de website van de 'Vereniging van Pensionado's'

Remigreren naar Nederland of elders - Nederlanders (en Belgen):

U bent geboren in Nederland of België en u vertrekt permanent van het eiland - terugkeer naar uw eigen land.

Remigreren naar Curaçao of Bonaire - Antillianen:

U bent oorspronkelijk 'Yu di Korsò' of 'Yu di Boneiru' en u emigreert terug naar Curaçao of Bonaire.

Yu di Korsòu | Yu di Bonairu - terugkeer-vergoeding Antillianen, lees meer!

Vergoeding van kosten / terugkeer-regeling voor Antillianen:
Zeer regelmatig wordt ons gevraagd of er een vergoeding van de kosten (door sommigen aangeduid als 'oprotpremie') mogelijk is voor remigranten die terugkeren naar Curaçao of één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Dit is echter niet het geval; een dergelijke regeling van de overheid bestaat niet (meer). In 2002 is een dergelijke regeling korte tijd mogelijk geweest, echter is deze helaas in 2003 weer afgeschaft. De kosten van uw terugkeer naar Curaçao komen geheel voor eigen rekening en worden, volgens de huidige regelgeving, niet door de Nederlandse overheid vergoed. Wel is in sommige gevallen een lening voor terugkeer mogelijk via de regeling 'Bijzondere Bijstand', bv via de gemeente Rotterdam! Voor terugkeer en begeleiding naar de Antilliaanse arbeidsmarkt is het verstandig contact op te nemen met "Sosio na Trabou". Voor terugkerende remigranten met een Nederlandse uitkering zijn er, afhankelijk van uw situatie, soms mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met uw uitkeringsinstantie.

Een steuntje in de rug

Onze overheid en andere instanties bieden informatie over wat te regelen en waaraan te denken bij emigratie naar het buitenland. Bekijk onderstaande informatie:

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?