Ga direct naar inhoud
NL EN

Nieuws

Nieuws en wetenswaardigheden

Op deze pagina leest u de laatste nieuwtjes en relevante weetjes.

Achterstand 'Toelatingsorganisatie' Curaçao

Geplaatst op door

De 'Toelatingsorganisatie' van Curaçao - verantwoordelijk voor de technische afhandeling van uw vergunningaanvraag - kampt sinds enige tijd met forse achterstanden. De achterstanden zijn merendeels te wijten aan personele problemen - dit geldt voor nagenoeg alle overheidsdiensten op Curaçao overigens.

De afhandeling van een vergunningaanvraag duurt in de regel maximaal 4 maanden, zoals vermeld op uw 'Bewijs van Aanvraag'. Op dit moment gaat echter het merendeel van de aanvragen ver over de 4 maanden behandeltermijn heen.

Wij hebben helaas weinig invloed op de ontstane situatie, hoewel wij de voortgang en het proces continu monitoren.

Zodra er nieuws is m.b.t. uw aanvraag hoort u dit uiteraard onmiddellijk van ons, tezamen met de bijbehorende instructie hoe verder te handelen. Wij hopen u enigszins op de hoogte te hebben gebracht van de huidige situatie.

Werken in tijden van Corona

Geplaatst op door

Het zijn bijzondere tijden! Voor velen van ons onzekere en moeilijke tijden.

Van emigreren en reizen is voorlopig geen sprake, maar dat betekent niet dat we stil zitten. Ook onder de huidige omstandigheden doen wij ons best u zo goed mogelijk te helpen - in afwachting van betere tijden.

let goed op uw veiligheid online:
Als gevolg van de chaos en de onrust die door Covid-19 veroorzaakt wordt én door het groot aantal thuiswerkers grijpen criminelen hun kans.

Stuur omwille van uw veiligheid en uw privacy NOOIT persoonlijke documenten en gegevens als bijlage(n) in de email of via onbeveiligde websites - ook al wordt u hierom gevraagd. Email is per definitie onveilig.

Ook wij doen dit nooit, ten behoeve van uw veiligheid en uw privacy.

Kortom; Stay Safe!

GDPR - de 'nieuwe' privacywet per 25 mei 2018

Geplaatst op door

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wet voor databescherming in werking, beter bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens voor inwoners binnen de EU - en dat is goed nieuws!

Hoewel digitale veiligheid en privacy al vanaf het begin een aandachtspunt is binnen onze organisatie zorgt de nieuwe wetgeving die op 25 mei van kracht wordt voor veel extra werk. Wij hebben hard gewerkt om tijdig aan alle richtlijnen te voldoen. En dat blijven we doen, om uw en onze gegevens maar met name uw privacy te garanderen.

Help de slachtoffers van Irma

Geplaatst op door

De orkaan Irma heeft zware schade aangericht in het Caribisch gebied, waarbij met name St. Maarten op 7 september zwaar getroffen is - de materiële schade is enorm. Hulp is dringend en snel nodig - elke bijdrage is welkom, hoe klein ook!

Doneren kan via het paypal-account van Na Kaminda met vermelding van 'orkaan Irma' of rechtstreeks naar het Rode Kruis

Bekijk meer nieuws

zoekfunctie van de website sterk verbeterd

Geplaatst op door

Wij hebben sterke verbeteringen aangebracht op de zoekfunctie van onze website, hieraan wordt momenteel de laatste hand gelegd, details zullen in de loop van de tijd worden verfijnd. Door het ingeven van gerichte trefwoorden of zinnen zult u gemakkelijker de gezochte informatie vinden; maak hier gebruik van!

  • een ziet een overzicht van de webpagina's waarin uw zoekterm voorkomt, met aanduiding van het gevonden zoekwoord
  • door te klikken op een gevonden pagina wordt de pagina geopend en u ziet het belangrijkste gemarkeerde zoekwoord
  • (gemarkeerde zoekwoorden in de tekst aan- of uitzetten door op 'het oogje' in de zoekbalk te klikken)
  • de laatst gepleegde zoekaktie blijft staan in het zoekvenster; u kunt gemakkelijk de zoekopdracht aanpassen en opnieuw zoeken.

veiligere upload en download van persoonlijke documenten

Geplaatst op door

Digitale veiligheid is en wordt een steeds belangrijker issue - en terecht; de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden hebben ons hiervan nog sterker bewust gemaakt. De privacybescherming van onze klanten en daarmee de digitale voorzorgsmaatregelen zijn een speerpunt binnen onze organisatie. Daarom hebben wij de aanlevering van persoonlijke en privacygevoelige documenten scherper beveiligd met z.g. 'end-to-end encryptie' & 'zero-knowledge storage'. De overdracht van persoonlijke bestanden en documenten wordt hierdoor veiliger, zonder tussenkomst van e-mail.

werkzaamheden optimalisatie website

Geplaatst op door

Door de grote hoeveelheid informatie, verdeeld over vele pagina's, blijkt het voor lezers soms lastig de gewenste informatie te vinden of te filteren. In de maand mei en wellicht de komende maand(en) wordt er aan de website gewerkt om de informatie te herstructuren. Dit houdt in dat sommige pagina's zullen verdwijnen en zullen worden samengevoegd met andere pagina's; de informatie wordt compacter en meer 'to-the-point'. Vervolgens wordt de website in zijn geheel in een nieuw jasje gestoken om alle verschillende vragen en situaties van lezers te stroomlijnen en enkel dat te kunnen aanbieden waarnaar men op zoek is.

immigratiedienst Curaçao gaat strenger controleren op stagiaires

Geplaatst op door

Een groot deel van de Nederlandse stagiaires op Curaçao heeft geen stagevergunning aangevraagd - zij lopen dus illegaal stage op het eiland. Dat is binnenkort afgelopen; de immigratiedienst kondigt strengere controles aan. Wanneer een stagiair op de werkvloer wordt aangetroffen zonder vergunning of een aanvraag daarvoor, dan kunnen daar consequenties uit voortvloeien!

Documentaire over Curaçao

Geplaatst op door

In 2011 was bij 'Holland Doc' de veelbesproken documentaire te zien die het collectief verzwegen verleden toont van de Nederlandse oud-kolonie en op een pijnlijke manier laat zien en hoe dit de hedendaagse Curaçaose samenleving nog steeds beïnvloedt. U kunt de documentaire hier bekijken.

mobiele weergave website

Geplaatst op door

Onze website wordt continu geoptimaliseerd: de snelheid is verbeterd en voor uw mobiele apparaat is een afwijkende en beter leesbare lay-out voorhanden (automatisch afhankelijk van de resolutie en uw schermafmeting). Eerder al werd de indeling van de website gewijzigd, met name de menu-items en diverse teksten werden aangepast en voorzien van meer informatie per onderwerp. Heeft u specifieke wensen, laat het ons weten!

Inzage in uw eigen dossier

Geplaatst op door

Onze klanten hebben via internet online inzicht in hun eigen dossier en kunnen zowel elke verandering als de meest actuele status van hun diensten en procedures op de voet volgen. Het digitale ‘Client Management System' is inmiddels enkele jaren in gebruik en wordt door onze klanten zeer gewaardeerd en intensief gebruikt; dit is een online systeem binnen een beveiligde omgeving waarin uw dossiergegevens, wensen, vragen, documenten en afgenomen diensten en betalingen geregistreerd worden. Het maakt een efficiënte afhandeling van grote aantallen complexe dossiers en het scherp bewaken van deadlines mogelijk. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe versie met een eigentijdse 'look-and-feel' om in de toekomst nog efficiënter te kunnen werken maar ook om uw wensen beter te kunnen behartigen.

rubriek 'veel gestelde vragen'

Geplaatst op door

Veelvuldig blijkt dat een aantal vragen dagelijks terugkomen. Deze inventariseren wij en brengen deze onder in de rubriek 'veel gestelde vragen' Dat scheelt alle partijen tijd en schept duidelijkheid.

leges en retributies, vergunningenbeleid Curaçao

Geplaatst op door

Sinds 1 april 2014 zijn de tarieven voor het aanvragen van vergunningen fors gewijzigd. De opgelegde leges en retributies zijn hoog; uiteraard is niemand hier blij mee, zeker omdat de nieuwe leges zeer acuut en zonder overgangsperiode zijn ingevoerd, ondanks de felle protesten en discussies.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?