Ga direct naar inhoud
NL EN

Vergunningen

Vergunning voor werk en verblijf op Curaçao of Bonaire

‘Heb ik een ook vergunning nodig om op Curaçao of Bonaire te mogen wonen of werken?’ is een veel gehoorde vraag. Het antwoord is nagenoeg altijd 'Ja', bijna iedereen heeft een vergunning nodig om te mogen werken of om langer te mogen verblijven dan voor toeritisch verblijf is toegestaan - ook Nederlanders! Hierop zijn eigenlijk maar enkele zeer specifieke uitzonderingen. Wij helpen u graag bij de aanvraag en afhandeling van de vergunning voor Curaçao of één van de BES-eilanden.

In het bezit zijn van de juiste verblijfsdocumenten is een serieuze zaak en dat kan maar beter goed geregeld zijn; alleen dan weet u zeker dat u niet in lastige situaties verzeilt raakt. Waarom dit niet serieus aanpakken voor Curaçao terwijl dit heel logisch zou zijn als u langer naar Rusland, Cuba of Azië zou gaan, om maar wat te noemen? Ook Curaçao is een ander land met eigen normen en wetten, regels en een eigen toelatingsbeleid. Curaçao is géén Nederland!

Tijdens happy hours en op internet doen de wildste verhalen de ronde, op forums en blogs lezen wij dagelijks volslagen onzin. Zelfs door partijen die - vaak tegen betaling - 'hulp en kennis' aanbieden en het eigenlijk behoren te weten. Beschamend en gênant vinden wij!

Begeleiding bij uw vergunningaanvraag en documenten
Al vele jaren behandelen wij de aanvraag en volledige afhandeling van o.a. werk- en verblijfsvergunningen bij de overheidsdiensten op het eiland zoals de toelatingsorganisatie of het ministerie. Wij houden het verloop van de aanvraag in de gaten en grijpen in waar dit noodzakelijk blijkt. Op die manier vrijwaren wij onze klanten van risico's die anders moeilijk oplosbaar of onnodig kostbaar zouden zijn. En we besteden tijdig aandacht aan gerelateerde issues zoals uw zorgverzekering en de inklaring en afhandeling van uw verhuisboedel. Compleet met de nodige voorlichting en behandeling die aansluit bij uw persoonlijke situatie komt het dan elke keer weer zonder stress op z'n pootjes terecht. En mocht iets toch niet mogelijk zijn of we achten de kans op succes te klein, dan melden we dat direct - het is verstandig dat u in dat geval geen onnodige kosten maakt.

Via uw digitale dossier ontvangt u van ons een exacte lijst van de documenten die voor de indiening van uw vergunningaanvraag noodzakelijk zijn en duidelijke instructie hoe we de stukken graag van u ontvangen. Voor het opvragen van diverse persoonlijke papieren bent u zelf verantwoordelijk, echter wij helpen u daar waar dat nodig is en we verstrekken volledige ondersteuning.

Wij sluiten risico's en onzekerheden uit:

 • namens u voldoen wij de verplichte overheidsleges en retributies aan de overheid van Curaçao
  pas ná betaling van overheidsleges en retributies kan de aanvraag worden ingediend
 • geen onzekerheid over de juistheid, de kwaliteit en de noodzaak van vermeende stukken
  we controleren vóór indiening van de aanvraag alle stukken conform de eisen
 • monitoring op de voortgang bij de afhandeling door de immigratiedienst of bij het Ministerie
  we monitoren ingediende aanvragen bij het (lang) uitblijven van de beschikking
 • sluiten het risico op afwijzing van de aanvraag en daarbij onnodige te maken kosten uit
  door kennis en ervaring minimaliseren we het risico op afwijzing en het nogmaals betalen van overheidsleges
lees hier meer over uw vergunning voor werk en verblijf

Per 1 april 2014 zijn er leges en retributies voor Curaçao van kracht:
De Toelatingsorganisatie op Curaçao hanteert sinds 1 april 2014 leges en retributies voor het aanvragen van vergunningen.

Nederlandse toerist tot 180 dagen
Heeft u de Nederlandse nationaliteit en u gaat niet werken, dan mag u maximaal 180 dagen als toerist op het eiland verblijven zonder specifieke vergunning. Voor niet-Nederlanders geldt een afwijkende termijn die per land van afkomst kan verschillen, in de meeste gevallen is dit 90 dagen.

Wilt u als Nederlander toch gaan werken en/of langer dan 180 dagen verblijven op een van de eilanden, dan heeft u een z.g. 'Verklaring van Rechtswege' (VRW) nodig. Dit is de algemene benaming voor een bepaald type 'verklaring' (lees vergunning) - de wijze van verkrijgen en de daarbij afgegeven voorwaarden kunnen per persoon of per situatie verschillen. Beschikt u niet over de Nederlandse nationaliteit dan geldt voor u geheel andere regelgeving voor de aanvraag van uw licentie(s).

Werk- en verblijfsvergunningen Het aanvragen van vergunningen gaat gepaard met veel papierwerk, contacten met overheidsinstellingen in uw vaderland en met o.a. de toelatingsorganisatie op het eiland. De administratieve afhandeling duurt in de regel enkele maanden. Wij treden als gemachtigde op waardoor uw aanwezigheid op het eiland niet noodzakelijk is (en in sommige gevallen zelfs niet toegestaan). Deskundige begeleiding kan u veel ongemak en tijdsverspilling besparen; via persoonlijk contact en uw digitale dossier houden wij u continu op de hoogte.

Uiteraard verzorgt en begeleidt Na Kaminda ook voor niet-Nederlanders de aanvraag en afhandeling van de noodzakelijke vergunningen. We beschikken over vele contacten ter plaatse waardoor de procedures vlot kunnen worden afgewikkeld.

Ook voor studenten die tijdelijk stage gaan lopen is de aanvraag van een (stage)vergunning ten alle tijde verplicht voordat ze definitief op stage gaan. De procedure en regelgeving hiervoor verschilt. Meer informatie voor studenten is te vinden op de pagina voor stagiaires.

Raadpleeg ook de rubriek 'veel gestelde vragen' over vergunningen.

Vergunning aanvragen voor Curaçao - Nederlanders

Uit de praktijk blijkt dat het correct doorlopen van de aanvraagprocedure voor de 'Verklaring van Rechtswege' minder gemakkelijk is dan gedacht. Daarom begeleiden we u graag bij de aanvraag en verkrijging van de noodzakelijke documenten voor werk en verblijf, checken de voorwaarden en de documenten, voldoen de leges aan de overheid, verzorgen de aanvraag en we monitoren de voortgang, kortom: wij sluiten risico's en onzekerheden uit!

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de stukken die u nodig heeft voor de aanvraag van uw vergunning - indien u 18 jaar of ouder bent is dit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Meer hierover leest u op de website van Dienst Justis.

Voor de aanvraag van uw VOG hoeft u de deur niet meer uit. Als uw gemachtigde zetten wij de aanvraag digitaal voor u klaar bij het Ministerie van Justitie (op uw eigen naam én met het juiste screeningsprofiel). Gemakkelijker én bovendien voordeliger dan een 'papieren aanvraag' via uw gemeente!

Vergunning aanvragen voor Curaçao - vreemdelingen (niet-Nederlanders)

De aanvraag, de afhandeling en de toelatingseisen voor 'vreemdelingen' (= niet-Nederlandse nationaliteit) wijkt op alle punten af (met uitzonderingen van enkele situaties). Het gaat in dit geval om de aanvraag van een visum waarbij de aspecten 'werk' en 'verblijf' feitelijk onafhankelijke issues zijn. Hiervoor is zeer specifieke expertise en ervaring absoluut onmisbaar, óók als u 'vreemdeling' bent en een Nederlandse partner heeft - informeer bij ons!

Vergunning aanvragen voor Bonaire - (BES-eilanden)

De Bes-eilanden zijn sinds 2010 een geheel afwijkend verhaal. Hoewel Bonaire als 'bijzondere gemeente' binnen hetzelfde koninkrijk valt, gelden hiervoor niet dezelfde normen als een verhuizing naar een andere gemeente binnen Nederland. Bonaire heeft een andere staatkundige status waardoor ook de te volgen procedure en het vergunningenbeleid verschilt (St. Eustatius en Saba eender).

De belangstelling voor m.n. Bonaire is groot, maar het aantal misverstanden op diverse vlakken over Bonaire op zijn minst zo groot! De forse toeloop heeft ertoe geleid dat diverse toelatingsprocedures sinds eind 2017 ingrijpend zijn gewijzigd en verscherpt; helaas wordt dit amper en onvolledig gecommuniceerd. Dit leidt voor een groot aantal mensen tot aanzienlijke problemen - laat u tijdig en deskundig begeleiden!

neem contact met ons op of download onze informatiekaart. We hebben ervaring met vergunningen voor werk en verblijf, maar ook met de oprichting en procedures bij de vestiging of overname van een bedrijf.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?