Ga direct naar inhoud
NL EN

Vergunningen

Vergunning voor werk en verblijf - Curaçao en Bonaire

‘Heb ik een vergunning nodig voor Curaçao of Bonaire?’ is de veel gehoorde vraag. Eigenlijk is het antwoord altijd 'JA' - iedereen heeft een vergunning nodig om te werken of om langer dan voor toeristisch verblijf is toegestaan te kunnen verblijven - óók Nederlanders! Hierop zijn eigenlijk maar enkele zeer specifieke uitzonderingen.

Tijdens happy hours en op internet doen de wildste verhalen de ronde, op forums en blogs lezen wij regelmatig volslagen onzin. Zelfs door partijen die beter zouden moeten weten, maar alsnog tegen betaling 'hulp en kennis' aanbieden - beschamend en gênant vinden wij!

Het hebben van de juiste verblijfsdocumenten kan maar beter goed geregeld zijn; alleen dan weet u zeker dat u niet in lastige situaties verzeilt raakt. Curaçao is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk met eigen normen, wetten en regels, en met een eigen toelatingsbeleid. Curaçao is géén Nederland.

begeleiding bij uw vergunningaanvraag
Al vele jaren verzorgen wij de volledige afhandeling van o.a. werk- en verblijfsvergunningen bij de overheidsdiensten op het eiland, o.a. bij de toelatingsorganisatie of het ministerie. Wij monitoren het verloop van de aanvraag en grijpen in als dit noodzakelijk is; zo vrijwaren wij u van risico's die anders onnodig kostbaar of zelfs moeilijk oplosbaar zouden zijn. Daarnaast besteden we tijdig aandacht aan gerelateerde issues zoals de zorgverzekering en indien gewenst uw boedelverscheping. En mocht toch iets niet mogelijk zijn of we achten de kans op succes te klein, dan melden we dat - het is in dat geval beter geen kosten te maken. Eerlijk is eerlijk!

privacy & digitale veiligheid bij uw vergunningaanvraag
Als we spreken over vergunningen, dan komt komt automatisch 'privacy' en 'digitale veiligheid' aan de orde. Immers om een vergunning te verkrijgen zal onvermijdelijk privacygevoelige informatie worden gevraagd om te worden doorgeleverd aan andere partijen. Vaak wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens (o.a. als bijlage) per email aan te leveren, zelfs overheidsinstanties vragen dat. Maar realiseer u, mail is per definitie een onveilig medium en het toevoegen van bijlagen (zoals paspoort, adres- en inkomensgegevens) is zeer zeker onveilig - DOE DIT NOOIT. U loopt een reëel risico, denk hierbij bijvoorbeeld aan vaak voorkomende identiteitsfraude. In het Caribisch gebied is 'privacy' en 'digitale veiligheid' helaas nog nauwelijks een punt van aandacht.

Voor de overdracht van gegevens en documenten hanteren wij specifieke en qua veiligheid beproefde methodes - nooit per e-mail! Privacy en veiligheid bij de overdracht en verwerking van gegevens is binnen onze organisatie een belangrijk en continu punt van aandacht. Twijfelt u en wilt u zeker weten dat er op het hoogst mogelijke niveau veilig met uw gegevens en uw privacy wordt omgegaan, raadpleeg ons!

Via een beveiligd digitaal dossier ontvangt u van ons een exacte opgave van de documenten die voor uw vergunningaanvraag nodig zijn, voorzien van duidelijke instructie hoe we de stukken graag van u ontvangen.

Wij sluiten risico's en onzekerheden liever uit:

 • namens u voldoen wij de verplichte overheidsleges en retributies aan de overheid van Curaçao
  pas ná betaling van overheidsleges en retributies kan de aanvraag worden ingediend
 • geen onzekerheid over de juistheid, de kwaliteit en de noodzaak van vermeende stukken
  we controleren vóór indiening van de aanvraag alle stukken conform de eisen
 • monitoring op de voortgang bij de afhandeling door de immigratiedienst of bij het Ministerie
  we monitoren ingediende aanvragen bij het (lang) uitblijven van de beschikking
 • sluiten het risico op afwijzing van de aanvraag en daarbij onnodige te maken kosten uit
  door kennis en ervaring minimaliseren we het risico op afwijzing en het nogmaals betalen van overheidsleges

Vergunning aanvragen voor Curaçao - Nederlanders

Uit de praktijk blijkt dat het correct doorlopen van de aanvraagprocedure voor de 'Verklaring van Rechtswege' minder gemakkelijk is dan gedacht. Daarom begeleiden we u graag bij de aanvraag en verkrijging van de noodzakelijke documenten voor werk en verblijf, checken de voorwaarden en de documenten, voldoen de leges aan de overheid, verzorgen de aanvraag en we monitoren de voortgang, kortom: wij sluiten risico's en onzekerheden uit!

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de stukken die u nodig heeft voor de aanvraag van uw vergunning - indien u 18 jaar of ouder bent is dit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Meer hierover leest u op de website van Dienst Justis.

Voor de aanvraag van uw VOG hoeft u de deur niet meer uit. Als uw gemachtigde zetten wij de aanvraag digitaal voor u klaar bij het Ministerie van Justitie (op uw eigen naam én met het juiste screeningsprofiel). Gemakkelijker én bovendien voordeliger dan een 'papieren aanvraag' via uw gemeente!

Lees meer over de vergunning voor werk en verblijf

Per 1 april 2014 zijn er leges en retributies voor Curaçao van kracht:
De Toelatingsorganisatie op Curaçao hanteert sinds 1 april 2014 leges en retributies voor het aanvragen van vergunningen.

Nederlandse toerist tot 180 dagen
Heeft u de Nederlandse nationaliteit en u gaat niet werken, dan mag u maximaal 180 dagen als toerist op het eiland verblijven zonder specifieke vergunning. Voor niet-Nederlanders geldt een afwijkende termijn die per land van afkomst kan verschillen, in de meeste gevallen is dit 90 dagen.

Wilt u als Nederlander toch gaan werken en/of langer dan 180 dagen verblijven op een van de eilanden, dan heeft u een z.g. 'Verklaring van Rechtswege' (VRW) nodig. Dit is de algemene benaming voor een bepaald type 'verklaring' (lees vergunning) - de wijze van verkrijgen en de daarbij afgegeven voorwaarden kunnen per persoon of per situatie verschillen. Beschikt u niet over de Nederlandse nationaliteit dan geldt voor u geheel andere regelgeving voor de aanvraag van uw licentie(s).

Werk- en verblijfsvergunningen Het aanvragen van vergunningen gaat gepaard met veel papierwerk, contacten met overheidsinstellingen in uw vaderland en met o.a. de toelatingsorganisatie op het eiland. De administratieve afhandeling duurt in de regel enkele maanden. Wij treden als gemachtigde op waardoor uw aanwezigheid op het eiland niet noodzakelijk is (en in sommige gevallen zelfs niet toegestaan). Deskundige begeleiding kan u veel ongemak en tijdsverspilling besparen; via persoonlijk contact en uw digitale dossier houden wij u continu op de hoogte.

Uiteraard verzorgt en begeleidt Na Kaminda ook voor niet-Nederlanders de aanvraag en afhandeling van de noodzakelijke vergunningen. We beschikken over vele contacten ter plaatse waardoor de procedures vlot kunnen worden afgewikkeld.

Ook voor studenten die tijdelijk stage gaan lopen is de aanvraag van een (stage)vergunning ten alle tijde verplicht voordat ze definitief op stage gaan. De procedure en regelgeving hiervoor verschilt. Meer informatie voor studenten is te vinden op de pagina voor stagiaires.

Raadpleeg ook de rubriek 'veel gestelde vragen' over vergunningen.

Vergunning aanvragen voor Curaçao - vreemdelingen (niet-Nederlanders)

De aanvraag, de afhandeling en de toelatingseisen voor 'vreemdelingen' (= niet-Nederlandse nationaliteit) wijkt op alle punten af (met uitzonderingen van enkele situaties). Het gaat in dit geval om de aanvraag van een visum waarbij de aspecten 'werk' en 'verblijf' feitelijk onafhankelijke issues zijn. Hiervoor is zeer specifieke expertise en ervaring absoluut onmisbaar, óók als u 'vreemdeling' bent en een Nederlandse partner heeft - informeer bij ons!

Vergunning aanvragen voor Bonaire - (BES-eilanden)

De BES-eilanden zijn sinds 2010 een geheel afwijkend verhaal. Hoewel Bonaire als 'bijzondere gemeente' binnen hetzelfde koninkrijk valt, gelden hiervoor niet dezelfde normen als een verhuizing naar een andere gemeente binnen Nederland. Bonaire heeft een andere staatkundige status waardoor ook de te volgen procedure en het vergunningenbeleid verschilt (St. Eustatius en Saba eender).

De belangstelling voor m.n. Bonaire is groot, maar het aantal misverstanden op diverse vlakken over Bonaire op zijn minst zo groot! De forse toeloop heeft ertoe geleid dat diverse toelatingsprocedures sinds eind 2017 ingrijpend zijn gewijzigd en verscherpt; helaas wordt dit amper en onvolledig gecommuniceerd. Dit leidt voor een groot aantal mensen tot aanzienlijke problemen - laat u tijdig en deskundig begeleiden!

neem contact met ons op of download onze informatiekaart. We hebben ervaring met vergunningen voor werk en verblijf, maar ook met de oprichting en procedures bij de vestiging of overname van een bedrijf.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?