Ga direct naar inhoud
NL EN

Ondernemen

Ondernemen - uw eigen bedrijf op Curaçao of Bonaire

Ondernemen en het vestigen van een bedrijf op Curaçao of in Caribisch Nederland is een geheel ander verhaal dan wat u in eigen land gewend bent; dit roept vragen op en leidt vaak tot problemen. Zelfs voor ervaren ondernemers en zzp-er's is gerichte begeleiding bij de vestiging van een bedrijf op Curaçao of Bonaire en advies over de wijze van zaken doen in de Caribische cultuur geen overbodige luxe.

Voor zelfstandigen zijn op Curaçao belangrijke concurrentievoordelen en gunstige regelingen (incentives) mogelijk, zoals:

 • een gunstige tijdzone en Hub (zakelijke en logistieke brug) tussen Europa en Latijns Amerika
 • Nederlandse en EU subsidieprogramma' s en concurrerende belastingfaciliteiten
 • een gunstig klimaat met veel zon en weinig regen
 • een Nederlandstalige leef- en werkomgeving
 • een flexibel vestigingsbeleid
 • lagere kosten voor arbeid

Als u gaat ondernemen op Curaçao of Bonaire - ons stappenplan:

 • wij adviseren over een plan van aanpak (na globale intake)
 • wij benoemen mogelijke valkuilen en bieden oplossingen
 • wij realiseren de feitelijke vestiging uw lokale onderneming volgens planning
 • wij bieden nazorg in de opstartfase en adviseren bij gerelateerde ondernemers-issues.

Een gunstig belastingklimaat voor ondernemers

Curaçao kent in specifieke gevallen en onder voorwaarden een zeer gunstig belastingtarief. Voorafgaand aan de lokale vestiging van uw bedrijf onderzoeken wij of u voor specifieke regelingen in aanmerking komt. Wij adviseren op welke wijze dit binnen de geldende normen en fiscale regelgeving toepasbaar is.

Een voorbehoud is op zijn plaats: wij zien in toenemende mate blogs die schaamteloos "0% winstbelasting op Curaçao" verkondigen. Klinkt als 'gemakkelijk te verkrijgen' of als 'daar heb je recht op!'

Bijna te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Voorstelbaar, nu steeds vaker en dwingender eisen worden gesteld over economische hervormingen door m.n. de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk. Daarbij kennen wij uit eigen ervaring het getouwtrek met o.m. de belastingdienst - kortom, gemakkelijk en vanzelfsprekend is het zeker niet! Wij spreken daarom liever over 'een gunstig belastingklimaat', zonder meteen harde en ongefundeerde toezeggingen te doen.

afwijkende regels en normen, lees meer

Andere regels en wetten

Op Curaçao en Bonaire gelden andere regels, wetten en normen - zowel in juridisch als culturele zin.
Niet zelden worden nieuwe ondernemers geconfronteerd met afwijkende procedures, vergunningen en criteria. Een veelbesproken voorbeeld hiervan is de z.g. '80-20-regeling' opgelegd door de overheid van Curaçao en pas recentelijk in de koelkast gezet (eind 2017). Rechtspersonen verschillen inhoudelijk van wat u gewend bent in eigen land en bovendien; er heerst een geheel andere (zakelijke) cultuur met eigen do's en don'ts, een zeer vaak onderschat verschil. Hierover verstrekken wij de nodige voorlichting.

Een bedrijf vestigen en runnen op het eiland is niet toegestaan als u niet als ingezetene bent geregistreerd, wij bieden hiervoor een oplossing hetgeen met name interessant is voor niet-Nederlandse staatsburgers.

Bij de start of overname van een bedrijf helpt Na Kaminda ondernemers op een verantwoorde manier door het gehele proces van oprichting; wij verstrekken, na een eventueel consultancy gesprek, advies over de meest verstandige rechtsvorm, zowel juridisch als fiscaal en verzorgen wij de noodzakelijke registraties en vergunningen.

lees ook navolgende informatie over ondernemen in het buitenland en Curaçao in het bijzonder:

Vergunningen voor uw bedrijf

Bij de start of overname van een bedrijf helpt Na Kaminda ondernemers op de eilanden op een verantwoorde manier door het gehele proces van oprichting of overname; wij verstrekken, na een uitgebreid voorgesprek, advies over de te nemen stappen, de juiste rechtsvorm en de benodigde volmachten. Realiseer u dat u het oprichten of de overname van een bedrijf niet mogelijk is voordat u geregistreerd bent als ingezetene van het eiland (hierop is slechts in bijzondere gevallen uitzondering mogelijk). Zaken doen en/of bedrijfsactiviteiten ontplooien op het eiland is niet toegestaan en illegaal als u nog niet als ingezetene bent geregistreerd. Het is dus in eerste instantie van groot belang uw persoonlijke aanvraag voor de werk- en verblijfsvergunning te regelen.

Wij verzorgen de noodzakelijke bedrijfsvergunningen maar en tevens belangrijke zaken zoals woonruimte en (zorg)verzekering op een efficiënte manier voor u of voor uw werknemers geregeld wordt. In de voortgang van welke aanvraag dan ook heeft de werknemer volledig inzage via ons digitale dossier.

Uw werknemers op Curaçao of Bonaire

Als uw werknemers naar Curaçao of Bonaire komen dan zorgen wij dat de vergunningen, de woonruimte en verzekeringen op een efficiënte manier voor hen geregeld zijn. Zowel de werkgever als de werknemer worden op de hoogte gehouden van de status en de laatste vorderingen door digitale inzage in het dossier.

Heeft u een Nederlands bedrijf waarvoor werknemers op Curaçao of Bonaire werken? Of een Antilliaans bedrijf dat werknemers uit het buitenland haalt? Na Kaminda help u graag met:

Wij plaatsen op regelmatige basis studenten c.q. stagiaires bij bedrijven: wij zoeken de perfecte match voor u en begeleiden de studenten bij hun aanvraag.

Maatwerk in software en webapplicaties:

Voor (startende) ondernemingen ontwerpen en bouwen wij specifieke webapplicaties en software-oplossingen in eigen beheer; wij hebben hiervoor de expertise en ervaring in eigen huis; eveneens als het gaat over de te kiezen ISP (internet service provider) en SEO-functionaliteit geënt op het Caribisch gebied.

En wat betreft uw bedrijfswebsite op het internet: wij kennen voldoende goede mogelijkheden voor conceptontwikkeling, voor het design en de volledige bouw van uw website, incl. uw eigen content-management-systeem, domeinnaam en lokale hosting.

Pluspunten voor uw bedrijf

 • een correcte terugkoppeling van de voortgang d.m.v. digitale inzage in uw dossier
 • een vast contactpersoon op Curaçao én in Nederland
 • een zorgeloze uitbesteding van tijdrovend werk
 • voorlichting over de cultuur, do's en don'ts
 • een uitgekiend netwerk ter plaatse
 • een compleet pakket van diensten

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?