Ga direct naar inhoud
NL EN

Tarieven

Hoe komen onze tarieven tot stand

Persoonlijke omstandigheden en wensen zijn voor iedereen anders - dat geldt dus ook voor onze tarieven.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat u eerst de diensten afneemt die voor u van direct belang zijn - niet meer en niet minder. Het leven dynamisch en plannnen veranderen - daarom kunt u in een later stadium modules bijschakelen. Er is geen 'one-size-fits all' en daarom treft u op onze website geen vaste tarieven aan. Wij horen graag eerst de exacte details en offreren u vervolgens op basis van de details.

Individuele tarieven kunnen meerdere keren per jaar op een willekeurig moment worden bijgesteld, zowel naar boven als naar beneden. Onze tarieven fluctueren als gevolg van een combinatie van factoren; zoals vraag en aanbod, valutakoersen, inflatie, seizoensgebonden en maatschappelijke trends en door operationele kosten.

onze offerte

Een eerste kennismaking met ons kan zowel schriftelijke als telefonisch, maar voor definitieve stappen kunnen worden genomen ontvangt u altijd eerst een gespecificeerde offerte - per e-mail of via onze portal, maar nooit telefonisch! Pas na schriftelijke goedkeuring van de offerte en na betaling van de verstrekte factuur kunnen wij voor u aan de slag.

Onze offerte is een maand geldig vanaf de datum van afgifte. Indien er gedurende de geldigheidsdatum een prijsverhoging plaatsvindt, dan blijft het eerder aangeboden (lagere) tarief voor u van kracht, echter op voorwaarde dat u de werkzaamheden schriftelijk bij ons boekt vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum én vervolgens binnen 10 dagen betaalt. Mocht er daarentegen een prijsverlaging plaatsvinden, dan profiteert u hier altijd van, zelfs als dit voor de einddatum van uw offerte het geval is. Het lagere tarief wordt echter niet met terugwerkende kracht toegepast nadat de werkzaamheden eenmaal zijn ingeboekt, zijn voldaan of enige wijze een aanvang hebben genomen.

Welke informatie hebben wij van u nodig:

  • naar welk eilandgebied gaat uw interesse uit (BES of Curaçao)
  • aan welke diensten heeft u in eerste instantie behoefte
  • wat is uw nationaliteit (en die van uw eventuele partner en gezinsleden)
  • wat is de gezinssituatie, gaan er (minderjarige) kinderen mee etc
  • bent u gehuwd, heeft u een samenlevingsovereenkomst, wat is uw burgerlijke status
  • met welk doel emigreert u; heeft u werk gevonden op het eiland, gaat u ondernemen of bent u gepensioneerd?

Voorbeelden van verschillende modules zijn:

Korting voor bedrijven

Voor bedrijven gelden vaak andere tarieven dan voor particulieren; hierbij geldt dan over het algemeen dat diensten of modules in grotere aantallen worden afgenomen. Bijvoorbeeld ten behoeve van personeel wat al dan niet tijdelijk op Curaçao of Bonaire wordt gestationeerd. Bij een hogere aantallen of terugkerende afspraken tot afname worden staffels gehanteerd en kortingen op de tarieven berekend.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?