Ga direct naar inhoud
Ondernemen

Ondernemen - uw eigen bedrijf op Curaçao of Bonaire

Ondernemen en het vestigen van een bedrijf op Curaçao of Bonaire is over het geheel anders dan wat u in eigen gewend bent; dit kan op vele fronten vragen oproepen en zelfs tot problemen leiden. Zelfs voor de ervaren ondernemers is gerichte begeleiding bij de vestiging van uw bedrijf op Curaçao (c.q. Bonaire) en advies over de wijze van zaken doen in de Caribische cultuur geen overbodige luxe.

Voor zelfstandigen zijn op Curaçao belangrijke concurrentievoordelen en gunstige regelingen (incentives) mogelijk, zoals:

 • een gunstige tijdzone en Hub (zakelijke en logistieke brug) tussen Europa en Latijns Amerika
 • Nederlandse en EU subsidieprogramma' s en concurrerende belastingfaciliteiten
 • een gunstig klimaat met veel zon en weinig regen
 • een Nederlandstalige leef- en werkomgeving
 • een flexibel vestigingsbeleid
 • lagere kosten voor arbeid

Als u gaat ondernemen op Curaçao of Bonaire, dan is dit ons stappenplan:

 • wij inventariseren in het kort uw situatie en de mogelijkheden n.a.v. de geschetste situatie en wensen
 • wij bespreken globaal uw (wettelijke en fiscale) mogelijkheden binnen het geschetste kader
 • wij adviseren over een plan van aanpak - indien aan de orde gaan wij dieper op de materie in
 • wij benoemen en bespreken mogelijke valkuilen en bieden alternatieven of oplossingen
 • wij realiseren de feitelijke oprichting en de vestiging uw lokale onderneming volgens planning
 • wij bieden noodzakelijk nazorg in de opstartfase en verstrekken advies en hulp bij gerelateerde ondernemers-issues.

Een gunstig (belasting)klimaat voor ondernemers

Curaçao kent in specifieke gevallen een zeer gunstige belastingtarief. Afgezien van de bekende voordelen bij vestiging in de e-zone zijn vaak ook gunstige voorwaarden mogelijk indien u niet vestigt of niet kunt vestigen in de e-zone. Voorafgaand aan de lokale vestiging van uw bedrijf onderzoeken wij of u voor specifieke regelingen in aanmerking komt. Wij adviseren daarbij op welke wijze dit fiscaal en binnen de geldende wetgeving toepasbaar is.

afwijkende regels en normen, lees meer

Andere regels en wetten

Op Curaçao en Bonaire gelden andere regels, wetten en normen - zowel in juridisch als culturele zin.
Niet zelden worden nieuwe ondernemers geconfronteerd met afwijkende procedures, vergunningen en criteria. Een veelbesproken voorbeeld hiervan is de z.g. '80-20-regeling' opgelegd door de overheid van Curaçao en pas recentelijk in de koelkast gezet (eind 2017). Rechtspersonen verschillen inhoudelijk van wat u gewend bent in eigen land en bovendien; er heerst een geheel andere (zakelijke) cultuur met eigen do's en don'ts, een zeer vaak onderschat verschil. Ook hierover verstrekken wij de nodige voorlichting.

Het is van belang te weten dat het oprichten of de overname van een bedrijf in de meeste gevallen niet mogelijk is voordat u geregistreerd bent als ingezetene van het eiland (of op andere wijze wettelijke vertegenwoordigd bent).
Een bedrijf vestigen en runnen op het eiland is niet toegestaan en niet mogelijk als u nog niet als ingezetene bent geregistreerd (of hier op andere wijze in hebt voorzien). Echter soms is dit niet wenselijk of domweg (voorlopig) niet mogelijk; in dat geval bieden wij hiervoor alternatieven of zoeken naar oplossingen - met name interessant voor vreemdelingen (niet-Nederlanders).

Bij de start of overname van een bedrijf helpt Na Kaminda ondernemers op een verantwoorde manier door het gehele proces van oprichting; wij verstrekken, na een eventueel consultancy gesprek, advies over de meest verstandige (juridische en fiscale) rechtsvorm. Tijdens het proces van oprichting plegen wij overleg met de notaris, controleren en corrigeren de concept-akte en uiteraard verzorgen wij de noodzakelijke registraties en vergunningen.

Over ondernemen in het buitenland is voldoende extra informatie beschikbaar, lees ook:

Vergunningen voor uw bedrijf

Bij de start of overname van een bedrijf helpt Na Kaminda ondernemers op de eilanden op een verantwoorde manier door het gehele proces van oprichting of overname; wij verstrekken, na een uitgebreid voorgesprek, advies over de te nemen stappen, de juiste rechtsvorm en de benodigde volmachten. Realiseer u dat u het oprichten of de overname van een bedrijf niet mogelijk is voordat u geregistreerd bent als ingezetene van het eiland (hierop is slechts in bijzondere gevallen uitzondering mogelijk). Zaken doen en/of bedrijfsactiviteiten ontplooien op het eiland is niet toegestaan en illegaal als u nog niet als ingezetene bent geregistreerd. Het is dus in eerste instantie van groot belang uw persoonlijke aanvraag voor de werk- en verblijfsvergunning te regelen.

Wij verzorgen niet enkel de noodzakelijke bedrijfsvergunningen maar wij zorgen tevens dat belangrijke zaken zoals woonruimte en (zorg)verzekering op een efficiënte manier voor u of voor uw werknemers geregeld wordt. In de voortgang van welke aanvraag dan ook heeft de werknemer volledig inzage via ons digitale dossier.

Uw werknemers op Curaçao of Bonaire

Als uw werknemers naar Curaçao of Bonaire komen dan zorgen wij dat de vergunningen, de woonruimte en verzekeringen op een efficiënte manier voor hen geregeld zijn. Zowel de werkgever als de werknemer worden op de hoogte gehouden van de status en de laatste vorderingen door digitale inzage in het dossier.

Heeft u een Nederlands bedrijf waarvoor werknemers op Curaçao of Bonaire werken? Of een Antilliaans bedrijf dat werknemers uit het buitenland haalt? Na Kaminda help u graag met:

de pluspunten voor uw bedrijf, lees meer

Wij plaatsen op regelmatige basis studenten c.q. stagiaires bij bedrijven: wij zoeken de perfecte match voor u en begeleiden de studenten bij hun aanvraag.

De pluspunten voor uw bedrijf

 • een correcte terugkoppeling van de voortgang d.m.v. digitale inzage in uw dossier
 • een vast contactpersoon op Curaçao én in Nederland
 • een zorgeloze uitbesteding van tijdrovend werk
 • voorlichting over de cultuur, do's en don'ts
 • een uitgekiend netwerk ter plaatse
 • een compleet pakket van diensten

Ondernemen is zichtbaar zijn: uw bedrijf op internet

Nieuwe en bestaande ondernemers helpen wij graag op weg bij het werven van nieuwe klanten. Daarom bieden wij u de mogelijkheid uw website of -applicatie volledig naar wens voor u te ontwerpen en te bouwen voor een voordelig tarief, qua provider en SEO-functionaliteit uiteraard geënt op het Caribisch gebied. Binnen ons netwerk hebben wij specialisten voor conceptontwikkeling en voor het design en de volledige bouw van uw website of -applicatie, incl. uw eigen content-management-systeem, domeinnaam en lokale hosting.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart