Ga direct naar inhoud

Vertrekprocedure Curaçao

Vertrek van Curaçao - Na Kaminda biedt hulp

Als u Curaçao definitief verlaat of al verlaten heeft wordt u geacht te zijn uitgeschreven; de gehele procedure van uitschrijving nemen wij u moeiteloos uit handen - óók als u door omstandigheden inmiddels van Curaçao bent vertrokken en niet meer terug keert. Het uitvoeren van de vertrekprocedure nadat u al bent vertrokken is niet de meest gewenste optie, maar omdat het soms niet anders kan helpen wij u graag.

Zonder deze vertrekprocedure (c.q. zonder 'Bewijs van Uitschrijving') kunt u zich niet opnieuw in uw eigen land inschrijven, met alle gevolgen van dien. Wij trachten daarom de procedure met zoveel mogelijk spoed te behandelen, waarbij in sommige gevallen tussenoplossingen mogelijk zijn.

Terug naar Nederland en uitschrijven op Curaçao

Uitschrijven uit het bevolkingsregister op Curaçao was tot voor kort een geheel ander verhaal dan uitschrijven in Nederland; veel mensen realiseerden zich dit niet en kwamen hier achter op het moment dat ze weg wilden. Deze z.g. vertrekprocedure kan een struikelblok zijn voor velen die à la minuut weg willen, weg moeten of al vertrokken zijn.

Lees hier meer

Voor de uitschrijving op Curaçao diende tot voor kort een uitgebreide stempelprocedure doorlopen te worden; voor vertrekkers naar Nederland met een VRW-vergunning is de procedure sinds januari 2015 gewijzigd. Voor niet-Nederlanders (vreemdelingen) is de procedure ongewijzigd gebleven en geldt alsnog dezelfde aloude stempelprocedure.

Aangifte van definitief vertrek bij de Belastingdienst

Het is verstandig vóór vertrek af te rekenen met de fiscus op het eiland. Discussie hierover nadat u vertrokken bent is erg onprettig en kan een hoop complicaties veroorzaken. Indien u uw aangiften IB nog niet heeft gedaan kunt u dit via ons laten verzorgen, ook indien u reeds vertrokken bent - de kosten hiervoor hangen af van de omstandigheden en het aantal aan te geven jaren. Afrekening met de fiscus houdt in dat u al uw belastingverplichtingen bent nagekomen en dat u uw inkomstenbelasting tot de dag van vertrek bij de Inspecteur der Belastingen heeft aangegeven. Ook moet bij de indiening van de aangiften te kennen geven dat u Curaçao definitief gaat verlaten. De Inspectie verstrekt u een datum waarop de aanslagen inkomstenbelasting, AOV/AWW, AVBZ en mits van toepassing grondbelasting (tegenwoordig OZB - ’Onroerend Zaak Belasting’) kunnen worden verkregen. De belastingdienst op Curaçao vernieuwt behoorlijk, wellicht kunt u uw aangifte al online indienen (mits u een account heeft aangevraagd).

Aanhouden dossier mbt stukken van uw belastingaangiften

Omdat digitaal, per mail etc vaak te indirect of heel vaak in het geheel niet werkt is persoonlijk langsgaan meestal de enige optie. Indien uw aangiften zijn ingediend bij de inspectie (door uzelf of via ons) kunnen wij uw belastingstukken (digitaal) voor een periode van maximaal 5 jaar in dossier opslaan (versleuteld en onleesbaar voor derden). Bij optredende problemen kunnen wij uw stukken (na overleg) direct leveren aan de lokale belastingdienst, een lokale accountant o.i.d. en de directe en bijbehorende communicatie verzorgen. Het op afroep beschikbaar houden van deze stukken is een extra service die wij tegen geringe extra kosten aanbieden. Dit is - soms jaren later - meer dan eens noodzakelijk en nuttig gebleken, zo leert de ervaring. informeer bij ons.

Ziektekostenverzekering - LET OP!

Indien u op Curaçao verzekerd bent via de SVB en u vertrekt (voor kortere tijd of permanent) naar het buitenland dan bent u niet verzekerd; de SVB biedt geen dekking in het buitenland.

Bent u particulier verzekerd (uit het oude regime vóór de 'Landsverordening 30 januari 2013'), dan bent u in een aantal gevallen misschien wél verzekerd in het buitenland, maar controleer dit zeker vóór vertrek! Wilt u vóór vertrek naar Nederland of naar een ander land uw dekking voor ziektekosten zeker weten goed regelen (bijv. totdat u weer verzekerd bent in de basisverzekering van Nederland) raadpleeg ons!

Relocation

Via ons netwerk kan Na Kaminda, zowel voor Nederlanders als voor niet-Nederlanders, behulpzaam zijn bij (hernieuwde) huisvesting, de verhuizing, verzekeringen, inburgering en overige issues m.b.t. Nederland. Wij onderhouden contacten met gespecialiseerde partijen voor relocation en verwijzen u graag door.

Meer algemene informatie en een emigratie-checklist vindt u hier.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?