Ga direct naar inhoud
NL EN

Vertrekprocedure Curaçao

Vertrek van Curaçao - Na Kaminda biedt hulp

Als u Curaçao definitief verlaat of al verlaten heeft wordt u geacht te zijn uitgeschreven. De gehele procedure van uitschrijving nemen wij u moeiteloos uit handen - óók als u door omstandigheden inmiddels van Curaçao bent vertrokken en niet meer terug keert. Het uitvoeren van de vertrekprocedure nadat u al bent vertrokken is niet de meest gewenste optie, maar omdat het soms niet anders kan helpen wij u graag.

Zonder deze vertrekprocedure (c.q. zonder 'Bewijs van Uitschrijving') kunt u zich niet opnieuw in uw eigen land inschrijven, met alle gevolgen van dien. Wij trachten daarom de procedure zo vlot mogelijk te behandelen, waarbij in sommige gevallen tussenoplossingen mogelijk zijn.

Terug naar Nederland en uitschrijven op Curaçao

Uitschrijven uit het bevolkingsregister op Curaçao was tot voor kort een geheel ander verhaal dan uitschrijven in Nederland; veel mensen realiseerden zich dit niet en kwamen hier achter op het moment dat ze weg wilden. Deze z.g. vertrekprocedure kan een struikelblok zijn voor velen die à la minuut weg willen, weg moeten of al vertrokken zijn.

Bij definitief vertrek besteden wij automatisch de noodzakelijke aandacht aan uw belasting- en verzekeringssituatie. Discussie met de belastingdienst nadat u vertrokken bent is erg onprettig en kan een hoop complicaties veroorzaken.

Ook de "niet-Nederlanders" kunnen - indien plannen voor definitief vertrek - door ons geholpen worden. Voor vreemdelingen kan de procedure behoorlijk afwijken. Houd er rekening mee dat u zeer tijdig met de vertrekprocedure begint, d.w.z. dat u ons minimaal 8-10 weken vóór de geplande vertrekdatum raadpleegt over de situatie en uw plannen.

Ziektekostenverzekering - LET OP!

Indien u op Curaçao verzekerd bent via de SVB en u vertrekt (voor kortere tijd of permanent) naar het buitenland dan bent u niet verzekerd; de SVB biedt geen dekking in het buitenland.

Bent u particulier verzekerd (uit het oude regime vóór de 'Landsverordening 30 januari 2013'), dan bent u in een aantal gevallen misschien wél verzekerd in het buitenland, maar controleer dit zeker vóór vertrek! Wilt u vóór vertrek naar Nederland of naar een ander land uw dekking voor ziektekosten zeker weten goed regelen (bijv. totdat u weer verzekerd bent in de basisverzekering van Nederland) raadpleeg ons!

Relocation

Middels een breed netwerk kan Na Kaminda, zowel voor Nederlanders als voor niet-Nederlanders, behulpzaam zijn bij (hernieuwde) huisvesting, de verhuizing, verzekeringen, inburgering en overige issues m.b.t. Nederland. Wij onderhouden contacten met gespecialiseerde partijen voor relocation en verwijzen u graag door.

Meer algemene informatie en een emigratie-checklist vindt u hier.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?