Ga direct naar inhoud
NL EN

Vertrekprocedure Curaçao

Vertrek van Curaçao - Na Kaminda biedt hulp

Als u Curaçao definitief verlaat of al verlaten heeft wordt u geacht te zijn uitgeschreven. De gehele procedure van uitschrijving nemen wij u moeiteloos uit handen - óók als u door omstandigheden inmiddels van Curaçao bent vertrokken en niet meer terug keert. Het uitvoeren van een vertrekprocedure ná vertrek komt geregeld voor, maar ook in dat geval helpen wij u graag - omdat het soms niet anders kan.

Zonder vertrekprocedure kunt u zich niet opnieuw in uw eigen land inschrijven, met alle gevolgen van dien. Wij trachten daarom de procedure zo vlot mogelijk te behandelen, waarbij in sommige gevallen tussenoplossingen mogelijk zijn. De behandeling van een vertrek- of uitschrijfprocedure dient ten alle tijden zorgvuldig te worden uitgevoerd; vervelende consequenties in een soms veel latere fase worden daarmee voorkomen.

Uitschrijven op Curaçao - terug naar Nederland

Een vertrekprocedure is vaak een struikelblok zijn voor hen die à la minuut weg willen, weg moeten of al vertrokken zijn. Uitschrijven uit het bevolkingsregister op Curaçao was tot voor kort een geheel ander verhaal dan uitschrijven in Nederland; veel mensen realiseerden zich dit niet en kwamen hier achter op het moment dat ze weg wilden.

Bij definitief vertrek besteden wij tevens aandacht aan o.m. uw belasting- en verzekeringssituatie. Discussie met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie komt meer dan eens voor nadat u vertrokken bent; dat is onprettig, tijdrovend en heeft nagenoeg altijd (financiële) consequenties. Een zorgvuldige uitvoering is om deze redenen van groot belang.

Ook vreemdelingen (niet-Nederlanders) kunnen door ons geholpen worden. Voor vreemdelingen wijkt de procedure behoorlijk af. Houd er rekening mee dat u zeer tijdig met de vertrekprocedure begint, d.w.z. dat u ons minimaal 8-10 weken vóór de geplande vertrekdatum raadpleegt over de situatie en uw plannen. Ook hiervoor geldt dat de procedure ook ná vertrek kan worden doorlopen, in geval dit door omstandigheden niet anders kan.

Ziektekostenverzekering - LET OP!

Indien u op Curaçao verzekerd bent via de SVB en u vertrekt (voor kortere tijd of permanent) naar het buitenland dan bent u niet verzekerd; de SVB biedt geen dekking in het buitenland. Wij vangen dit indien nodig voor u op, lees verder.

Bent u particulier verzekerd (uit het oude regime vóór de 'Landsverordening 30 januari 2013'), dan bent u in een aantal gevallen wél verzekerd in het buitenland, maar controleer dit altijd en vóór vertrek! Wilt u voor vertrek de dekking voor ziektekosten met zekerheid goed geregeld hebben - wel zo veilig totdat uw verzekering in Nederland geregeld is - wij treden kosteloos voor u op als uw tussenpersoon, dat is prettig in geval van claims en bij discussie - lees meer over tijdelijk verzekeren of vraag het ons.

Relocation

Middels een breed netwerk kan Na Kaminda, zowel voor Nederlanders als voor niet-Nederlanders, behulpzaam zijn bij (hernieuwde) huisvesting, de verhuizing, verzekeringen, inburgering en overige issues m.b.t. Nederland. Wij onderhouden contacten met gespecialiseerde partijen voor relocation en verwijzen u graag door.

Meer algemene informatie en een emigratie-checklist vindt u hier.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?