Emigreren naar Curaçao of Bonaire

Als u emigreert naar Curaçao of Bonaire wilt u uiteraard goed voorbereid vertrekken. Maar waar begin je; wat is nodig en wat niet direct, in welke volgorde, en wat kun je verwachten? Er volgt een wilde zoektocht naar bruikbare en vooral betrouwbare informatie over emigreren naar het Caraïbisch gebied. U vindt heel veel maar vooral tegenstrijdige informatie en u ziet door de bomen het bos niet meer - heel herkenbaar!

Na Kaminda is gevestigd op Curaçao - dat is essentieel - maar we zijn ook in Nederland aanwezig; wij kennen de ins en outs en de verschillen. Wij helpen u gestructureerd verhuizen, bieden geordende informatie en praktische hulp op elk deelgebied van het emigratietraject - gefaseerd en op het juiste moment in hapklare brokken aangeboden. U wordt hierbij ondersteunt door onze expertise zodat u de tijd en rust vindt om dingen te doen die eveneens belangrijk zijn voordat u vertrekt. Zoals 'het oude leven' in het huidige land goed afsluiten en afscheid nemen van familie en vrienden!

WAARSCHUWING: misleidende informatie in omloop - lees dit!

Waarschuwing: mis(ver)standen en incorrecte informatie

Sinds enige tijd ontvangen wij in toenemende mate klachten van mensen die 'geadviseerd' en bekocht zijn door ondeskundige partijen. Doorlopend wordt via het internet (en d.m.v. georganiseerde bijeenkomsten) misleidende, onjuiste of halve informatie aangeboden - vaak door weglating van relevante details. De 'know-how' is veelal via het internet bij elkaar geschraapt en zonder achterliggende kennis of context geplakt en hergebruikt. U heeft hier in de meeste gevallen voor betaald en loopt een risico hierdoor vroeg of laat in de problemen te komen.

Onze organisatie is op het eiland gevestigd en officieel bij de lokale overheidsdiensten geregistreerd - in tegenstelling tot bedoelde partijen. Wij bogen op jarenlange ervaring en specifieke expertise; met de diverse diensten onderhouden wij dagelijks contacten. Laat u niet verleiden tot het nemen van onnodige risico’s. 'Goedkoop' kan uiteindelijk duurkoop blijken - bij twijfel, neemt direct contact met ons op.

Gericht advies en praktische hulp

Wij begeleiden complete trajecten of afzonderlijke onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of naar de BES-eilanden; van de belangrijke voorbereiding voor vertrek tot en met de afhandeling na aankomst op het eiland. Complexe zaken nemen wij van u over; dat geeft rust, scheelt tijd en bespaart onnodige kosten.

De noodzakelijke documenten, toelatingseisen en procedures voor Curaçao wijzigen continu. 'Standaard lijstjes’ werken zelden en zijn ronduit gevaarlijk. Accurate up-to-date kennis en met name ervaring en feeling met de dagelijkse praktijk is van groot belang!

Gedurende het proces verstrekken wij u extra en bovenal noodzakelijke informatie - kloppend met de huidige praktijk van dit moment én, heel belangrijk, binnen het kader van uw persoonlijke omstandigheden! Lees meer over onze persoonlijke begeleiding

Omdat wij alle onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of Bonaire binnen één dossier beheren overzien wij de samenhang en kunnen we prioriteiten stellen, timen én gaande het proces zeer bruikbare adviezen verstrekken. Wij adviseren niet alleen maar voeren praktische zaken van uw emigratie daadwerkelijk uit - in zijn geheel of op de door u gewenste onderdelen.

Geloof ons niet op ons woord maar lees wat onze klanten zeggen.

Emigreren - waar te beginnen, maak uw keuze:

U wilt emigreren naar Curaçao of naar Bonaire en u zoekt hulp of extra informatie.

Voor meer informatie: neem contact met ons op of download onze informatiekaart.

Remigreren (terugkeer) - waar te beginnen, maak uw keuze:

U bent geboren op een van de eilanden en u keert terug naar uw geboorteland.

Yu di Korsòu? - klik hier en lees verder!

Vergoeding van kosten / terugkeer-regeling voor Antillianen:
Zeer regelmatig wordt ons gevraagd of er een vergoeding van de kosten (door sommigen aangeduid als 'oprotpremie') mogelijk is voor remigranten die terugkeren naar Curaçao of één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Dit is echter niet het geval; een dergelijke regeling van de overheid bestaat niet (meer). In 2002 is een dergelijke regeling korte tijd mogelijk geweest, echter is deze helaas in 2003 weer afgeschaft. De kosten van uw terugkeer naar Curaçao komen geheel voor eigen rekening en worden, volgens de huidige regelgeving, niet door de Nederlandse overheid vergoed. Wel is in sommige gevallen een lening voor terugkeer mogelijk via de regeling 'Bijzondere Bijstand', bv via de gemeente Rotterdam! Voor terugkeer en begeleiding naar de Antilliaanse arbeidsmarkt is het verstandig contact op te nemen met "Sosio na Trabou". Voor terugkerende remigranten met een Nederlandse uitkering zijn er, afhankelijk van uw situatie, soms mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met uw uitkeringsinstantie.

Een steuntje in de rug

Onze overheid en andere instanties bieden informatie over wat te regelen en waaraan te denken bij vertrek naar het buitenland. Bekijk onderstaande informatie: