Ga direct naar inhoud
Emigreren

Emigreren naar Curaçao of Bonaire

Ongeacht of u voor een werkgever naar de Caribbean verhuist of om persoonlijke redenen gaat emigreren naar Curaçao, u wilt goed voorbereid vertrekken. Er volgt een wilde zoektocht naar bruikbare en actuele informatie over emigreren naar Curaçao of Bonaire. Er is veel maar vooral tegenstrijdige informatie en u ziet al snel door de bomen het bos niet meer - heel herkenbaar!

Onze organisatie is gevestigd op Curaçao en heeft een afdeling in Nederland. Wij zijn op beide continenten goed thuis en ondersteunen u met een breed netwerk op de eilanden en in Nederland, zodat u de tijd en de rust vindt om de andere dingen te doen die belangrijk zijn.

Wij helpen u vóór en ná vertrek gestructureerd te emigreren door het bieden van praktische diensten en goede adviezen. En omdat wij werken met een op maat samengesteld stappenplan worden de verschillende fases van uw emigratie gedoseerd, gestructureerd en in de juiste volgorde aan u aangeboden. U leunt op onze expertise, dat geeft rust en dat is wat wij verstaan onder 'goed voorbereid vertrekken'.

Gericht advies en praktische hulp bij uw emigratie

Wij begeleiden complete trajecten maar ook de afzonderlijke onderdelen van uw emigratie naar Curaçao en naar de BES-eilanden; van de belangrijke voorbereiding vóór vertrek tot en met de details na aankomst. Ingewikkelde onderdelen nemen wij van u over. Wij ontzorgen, scheppen overzicht en voorkomen valkuilen!

De noodzakelijke documenten, toelatingseisen en procedures voor Curaçao wijzigen voortdurend. 'Standaard lijstjes’ werken zelden en zijn zelfs risicovol. Kloppende up-to-date kennis maar vooral ook ervaring en gevoel met de dagelijkse praktijk op de Caribische eilanden is erg belangrijk!

Gedurende het emigratieproces verstrekken wij u alle noodzakelijke informatie - actueel en toegesneden op uw persoonlijke omstandigheden! Lees meer over onze persoonlijke begeleiding

Omdat wij alle onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of Bonaire binnen één dossier beheren overzien wij de samenhang en kunnen we prioriteiten stellen, timen en gedurende het proces zeer bruikbare adviezen verstrekken - en wij adviseren niet alleen maar voeren praktische en de lastige zaken van uw emigratie voor u uit.

Wat past het best bij mijn situatie:

U wilt verhuizen naar Curaçao of naar Bonaire en u zoekt hulp en extra informatie.

Voor meer informatie: neem contact met ons op of download onze informatiekaart.

Remigreren (terugkeer) naar Curaçao of Bonaire:

U bent geboren op een van de eilanden en u keert terug naar uw geboorteland.

Yu di Korsòu? - klik hier en lees verder!

Vergoeding van kosten / terugkeer-regeling voor Antillianen:
Zeer regelmatig wordt ons gevraagd of er een vergoeding van de kosten (door sommigen aangeduid als 'oprotpremie') mogelijk is voor remigranten die terugkeren naar Curaçao of één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Dit is echter niet het geval; een dergelijke regeling van de overheid bestaat niet (meer). In 2002 is een dergelijke regeling korte tijd mogelijk geweest, echter is deze helaas in 2003 weer afgeschaft. De kosten van uw terugkeer naar Curaçao komen geheel voor eigen rekening en worden, volgens de huidige regelgeving, niet door de Nederlandse overheid vergoed. Wel is in sommige gevallen een lening voor terugkeer mogelijk via de regeling 'Bijzondere Bijstand', bv via de gemeente Rotterdam! Voor terugkeer en begeleiding naar de Antilliaanse arbeidsmarkt is het verstandig contact op te nemen met "Sosio na Trabou". Voor terugkerende remigranten met een Nederlandse uitkering zijn er, afhankelijk van uw situatie, soms mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met uw uitkeringsinstantie.

Een steuntje in de rug

Onze overheid en andere instanties bieden informatie over wat te regelen en waaraan te denken bij vertrek naar het buitenland. Bekijk onderstaande informatie: