Emigreren naar Curaçao of Bonaire

U emigreert naar Curaçao of Bonaire om daar voor kortere of langere tijd te wonen en waarschijnlijk te werken. Uiteraard wilt u goed voorbereid vertrekken naar de Caribbean. Maar waar begin je, in welke volgorde en wat kun je verwachten? Er volgt een wilde zoektocht naar bruikbare en betrouwbare informatie en eerdere ervaringen over emigratie van vertrekkers naar het Caraïbisch gebied. U vindt heel veel maar vooral tegenstrijdige informatie en u ziet door de bomen het bos niet meer - heel herkenbaar!

Wij helpen u gestructureerd verhuizen en bieden geordende informatie en praktische hulp; op elk deelgebied van het emigratietraject, gefaseerd en op het juiste moment in hapklare brokken. U kunt hierbij leunen op onze ervaring en gespecialiseerde expertise wat betreft Curaçao of Bonaire waardoor u de tijd en de rust vindt om dingen te doen die op dat moment belangrijk zijn voordat u naar de tropische bestemming vertrekt, zoals afscheid nemen van familie en vrienden en 'het oude leven' in het huidige thuisland goed afsluiten!

Wij begeleiden complete trajecten of afzonderlijke onderdelen van uw emigratie naar Curaçao en naar de BES-eilanden; van de belangrijke voorbereiding voor vertrek tot en met de afhandeling na aankomst op het eiland. Complexe zaken nemen wij van u over; dat geeft rust, scheelt tijd en bespaart onnodige kosten.

Gericht advies en praktische hulp

"Alles, maar dan ook alles moet op één moment samenvallen. De chaos moet orde worden en als één grote hamer een klap geven op het hele gebeuren zodat alle radertjes de goede kant op draaien, je oude leven op orde en afgerond is en je een onbevangen een nieuwe start kunt maken. Dat is emigreren!"

Ervaring in de dagelijkse praktijk met verschillende facetten van een emigratie en kennis van de onderlinge verbanden is belangrijk om het totaal correct te kunnen plannen zodat alle onderdelen op het juiste moment tezamen komen en het geheel uiteindelijk als een puzzel in elkaar past. Wij hebben de kennis, het inzicht en de ervaring; dat scheelt uiteindelijk tijd, stress, ‘bekende’ valkuilen en niet te vergeten onnodige kosten!

De noodzakelijke documenten, toelatingseisen en procedures voor Curaçao wijzigen continu. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het gewenste doel is de route naar de vereiste papieren en paperassen niet voor iedere situatie dezelfde. ‘Standaard lijstjes’ werken zelden en zijn ronduit gevaarlijk is onze ervaring. Accurate up-to-date kennis en met name ervaring en feeling met de dagelijkse praktijk is van groot belang! Gedurende het proces verstrekken wij u noodzakelijke en extra informatie - up-to-date en kloppend met de huidige praktijk van dit moment!

Omdat wij alle onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of Bonaire binnen één dossier beheren overzien we de samenhang en kunnen wij prioriteiten stellen, timen én gaande het proces zeer bruikbare adviezen verstrekken. Wij adviseren niet alleen maar voeren praktische zaken van uw emigratie daadwerkelijk uit, in zijn geheel of op de door u gewenste onderdelen.

Lees wat onze klanten zeggen!

Mis(ver)standen en verkeerde voorlichting
Dagelijks constateren wij dat er over Curaçao veel misverstanden en misstanden bestaan over de te volgen procedure, wat wel en wat niet is toegestaan, voor wie wat wel en niet geldt etc. Verkeerde voorlichting en misleidende informatie (via-via, op straat, op fora en veelvuldig op -soms commerciële- blogs) draagt hier in sterke mate toe bij. Het gaat over complexe materie waarbij de regelgeving veelvuldig wijzigt en waarbij er vele uitzonderingen op de regel bestaan. Curaçao is een ander land met eigen wetten, gewoontes en gebruiken binnen een Latijns Amerikaanse cultuur - in alle opzichten géén Nederland! Laat u niet verleiden tot het nemen van onnodige risico’s maar informeer eerst.

Emigreren - waar te beginnen, maak uw keuze:

U wilt emigreren naar Curaçao of naar Bonaire en u zoekt hulp of extra informatie.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart.

Remigreren (terugkeer) - waar te beginnen, maak uw keuze:

U bent geboren op een van de eilanden en u keert terug naar uw geboorteland.

Yu di Korsòu - lees ook dit, klik hier!

Vergoeding van kosten / terugkeer-regeling voor Antillianen:
Zeer regelmatig wordt ons gevraagd of er een vergoeding van de kosten (door sommigen aangeduid als 'oprotpremie') mogelijk is voor remigranten die terugkeren naar Curaçao of één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Dit is echter niet het geval; een dergelijke regeling van de overheid bestaat niet (meer). In 2002 is een dergelijke regeling korte tijd mogelijk geweest, echter deze is in 2003 weer afgeschaft, helaas. De kosten van uw terugkeer naar Curaçao komen geheel voor eigen rekening en worden, volgens de huidige regelgeving, niet door de Nederlandse overheid vergoed. Wel is in sommige gevallen een lening voor terugkeer mogelijk via de regeling 'Bijzondere Bijstand', bv via de gemeente Rotterdam! Voor terugkeer en begeleiding naar de Antilliaanse arbeidsmarkt is het verstandig contact op te nemen met "Sosio na Trabou". Voor terugkerende remigranten met een Nederlandse uitkering zijn er, afhankelijk van uw situatie, soms mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met uw uitkeringsinstantie.

Vragen die niet tot onze diensten behoren

Ons uitgangspunt is dat wij onze klanten gedurende het proces ook graag helpen bij vragen die niet tot onze vaste diensten behoren - zonder extra kosten. Omdat wij een breed netwerk hebben op de Caribische eilanden kunnen wij u op vele vlakken adviseren of verder helpen, zoals de school, leerbegeleiding of de crèche voor uw kinderen, uw boedelverscheping, het huren van een auto, bedenk het maar . . .

Een steuntje in de rug

Onze overheid en andere instanties bieden informatie over wat te regelen en waaraan te denken bij vertrek naar het buitenland. Bekijk onderstaande informatie: