Ga direct naar inhoud
Emigreren

Emigreren naar Curaçao of Bonaire

Ongeacht of u voor een werkgever naar de Caribbean verhuist of om persoonlijke redenen gaat emigreren naar Curaçao, u wilt goed voorbereid vertrekken. Er dus gaat u op zoek naar bruikbare en actuele informatie over emigreren naar Curaçao of Bonaire. Er is veel maar vooral tegenstrijdige informatie en u ziet al snel door de bomen het bos niet meer - heel herkenbaar!

Wij helpen u vóór en ná vertrek gestructureerd te emigreren door het bieden van praktische diensten en goede adviezen. En omdat wij werken met een op maat samengesteld stappenplan worden de verschillende fases van uw emigratie gedoseerd, gestructureerd en in de juiste volgorde aan u aangeboden. U leunt feitelijk op onze expertise, dat is wat wij verstaan onder 'goed voorbereid vertrekken' - en dat geeft rust!

Daarbij heeft onze organisatie op Curaçao tevens een afdeling in Nederland en dat biedt voordelen. Omdat wij op beide continenten vertegenwoordigd zijn kunnen wij u met een breed netwerk ondersteunen op zowel de eilanden als in Nederland.

Gericht advies en praktische hulp bij uw emigratie

Wij begeleiden complete trajecten maar ook afzonderlijke onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of naar de BES-eilanden. Ingewikkelde onderdelen nemen wij van u over. Wij ontzorgen, scheppen overzicht en behoeden u voor valkuilen!

Omdat wij alle onderdelen van uw emigratie naar Curaçao of Bonaire binnen één dossier beheren overzien wij de samenhang en kunnen we prioriteiten stellen, timen en gedurende het proces zeer bruikbare adviezen verstrekken - en wij adviseren niet alleen maar voeren praktische en de lastige zaken van uw emigratie voor u uit.

Gedurende het emigratieproces verstrekken wij u alle noodzakelijke informatie - actueel en toegesneden op uw persoonlijke omstandigheden! Lees meer over onze persoonlijke begeleiding

Welk advies het best bij mijn situatie:

U wilt emigreren naar Curaçao of naar Bonaire en u zoekt hulp of praktische informatie.

Voor meer informatie neem contact met ons op of download onze informatiekaart

Emigreren en met pensioen - de pensionado

Een aanzienlijke groep pensionado's geniet na het werkzame leven of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de welverdiende rust in de warme tropenzon van de Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen, ofwel op Curaçao of Bonaire.

Het feitelijk te volgen stappenplan is voor een pensionado eender als voor elke andere emigrant. Met dat verschil dat wij bij deze groep met een iets andere focus kijken naar de huidige gezondheidssituatie, naar de verzekeringssituatie en de mogelijkheden in relatie tot de leeftijd en naar de financiën. Op basis hiervan bepalen en bespreken we de de keuzes en mogelijkheden voor de te nemen stappen en adviezen.

Met het begrip 'pensionado' kan enkel bedoeld worden de status van 'het gepensioneerd zijn' maar kan tevens verwijzen naar de z.g. fiscale 'pensionado-regeling' - een gunstige fiscale regeling op Curaçao waarvoor u echter wel aan specifieke voorwaarden dient te voldoen. Voor meer informatie over het verkrijgen van de pensionado-status neem contact met ons op. Meer leest u tevens op de website van de 'Vereniging van Pensionado's'

Remigreren naar Nederland of elders - Nederlanders (en Belgen):

U bent geboren in Nederland of België en u vertrekt permanent van het eiland - terugkeer naar uw eigen land.

Remigreren naar Curaçao of Bonaire - Antillianen:

U bent oorspronkelijk 'Yu di Korsò' of 'Yu di Boneiru' en u emigreert terug naar Curaçao of Bonaire.

Yu di Korsòu | Yu di Bonairu - terugkeer-vergoeding Antillianen, lees meer!

Vergoeding van kosten / terugkeer-regeling voor Antillianen:
Zeer regelmatig wordt ons gevraagd of er een vergoeding van de kosten (door sommigen aangeduid als 'oprotpremie') mogelijk is voor remigranten die terugkeren naar Curaçao of één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Dit is echter niet het geval; een dergelijke regeling van de overheid bestaat niet (meer). In 2002 is een dergelijke regeling korte tijd mogelijk geweest, echter is deze helaas in 2003 weer afgeschaft. De kosten van uw terugkeer naar Curaçao komen geheel voor eigen rekening en worden, volgens de huidige regelgeving, niet door de Nederlandse overheid vergoed. Wel is in sommige gevallen een lening voor terugkeer mogelijk via de regeling 'Bijzondere Bijstand', bv via de gemeente Rotterdam! Voor terugkeer en begeleiding naar de Antilliaanse arbeidsmarkt is het verstandig contact op te nemen met "Sosio na Trabou". Voor terugkerende remigranten met een Nederlandse uitkering zijn er, afhankelijk van uw situatie, soms mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met uw uitkeringsinstantie.

Een steuntje in de rug

Onze overheid en andere instanties bieden informatie over wat te regelen en waaraan te denken bij emigratie naar het buitenland. Bekijk onderstaande informatie: