Ga direct naar inhoud

Vergunningen

Vergunning voor werk en verblijf op Curaçao of Bonaire

We krijgen regelmatig de vraag ‘heb ik een vergunning nodig om op Curaçao of Bonaire te mogen wonen of te werken?’ Jazeker, iedereen heeft een vergunning nodig om te mogen werken of om langer te mogen verblijven - óók Nederlanders! Wij begeleiden u graag bij de aanvraag van de vergunning voor Curaçao of Bonaire.

Begeleiding bij uw vergunningaanvraag en documenten
Wij behandelen de volledige aanvraag en afhandeling van uw Werk- en Verblijfsvergunning bij de vreemdelingendienst op het eiland en houden het verloop van de aanvraag in de gaten. Hierbij besteden we tijdig aandacht aan de situatie mbt uw zorgverzekering en - indien voor u aan de orde - aan de inklaring en afhandeling van uw verhuisboedel. Tezamen met de overige voorlichting en afhandeling die aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Via uw digitale dossier ontvangt u van ons een exacte lijst van de documenten die voor de indiening van uw vergunningaanvraag noodzakelijk zijn en duidelijke instructie hoe we de stukken graag van u ontvangen. Voor het opvragen van diverse persoonlijke papieren bent u zelf verantwoordelijk, echter wij helpen u daar waar dat nodig is en we verstrekken volledige ondersteuning.

Wij sluiten risico's en onzekerheden zoveel als mogelijk uit:

 • namens u voldoen wij de verplichte overheidsleges en retributies aan de overheid van Curaçao
  pas ná betaling van overheidsleges en retributies kan de aanvraag worden ingediend
 • geen onzekerheid over de juistheid, de kwaliteit en de noodzaak van benodigde stukken
  we controleren vóór indiening van de aanvraag alle stukken conform de eisen
 • monitoring op de voortgang bij de afhandeling door de immigratiedienst
  we monitoren ingediende aanvragen bij het (te lang) uitblijven van de beschikking
 • minimaliseren van het risico op afwijzing na indiening van de aanvraag
  door strakke begeleiding en advies minimaliseren we het risico op afwijzing en het nogmaals betalen van overheidsleges
lees hier meer over uw vergunning voor werk en verblijf

Per 1 april 2014 zijn er leges en retributies voor Curaçao van kracht:
De Toelatingsorganisatie op Curaçao hanteert sinds 1 april 2014 leges en retributies voor het aanvragen van vergunningen.

Nederlandse toerist tot 180 dagen
Heeft u de Nederlandse nationaliteit en u gaat niet werken, dan mag u maximaal 180 dagen als toerist op het eiland verblijven zonder specifieke vergunning. Voor niet-Nederlanders geldt een afwijkende termijn die per land van afkomst kan verschillen, in de meeste gevallen is dit 90 dagen.

Wilt u als Nederlander toch gaan werken en/of langer dan 180 dagen verblijven op een van de eilanden, dan heeft u een z.g. 'Verklaring van Rechtswege' nodig. Beschikt u echter niet over de Nederlandse nationaliteit dan geldt voor u een geheel andere regelgeving en procedure voor de aanvraag van uw licentie.

Werk- en verblijfsvergunningen Het aanvragen van vergunningen gaat gepaard met veel papierwerk, contacten met overheidsinstellingen in uw vaderland en met o.a. de toelatingsorganisatie op het eiland. De administratieve afhandeling duurt in de regel enkele weken of zelfs enkele maanden. Wij treden als gemachtigde op waardoor uw aanwezigheid op het eiland niet noodzakelijk (en in sommige gevallen zelfs niet toegestaan) is. Onze begeleiding kan veel ongemak en tijdsverspilling voorkomen; via o.a. uw digitale dossier houden wij u continu op de hoogte.

Uiteraard verzorgt en begeleidt Na Kaminda ook voor niet-Nederlanders de aanvraag en afhandeling van de noodzakelijke vergunningen. We beschikken over vele contacten ter plaatse waardoor de procedures vlot kunnen worden afgewikkeld.

Ook voor studenten die tijdelijk stage gaan lopen is de aanvraag van een (stage)vergunning ten alle tijde verplicht voordat ze definitief op stage gaan. De procedure en regelgeving hiervoor verschilt. Meer informatie voor studenten is te vinden op de pagina voor stagiaires.

Raadpleeg ook de rubriek 'veel gestelde vragen' over vergunningen.

Vergunning aanvragen voor Curaçao - Nederlanders

Uit vragen van bezoekers maar met name uit de praktijk blijkt dat het aanvragen van de vergunning minder gemakkelijk is dan gedacht. Daarom begeleiden we graag u bij de aanvraag en verkrijging van de noodzakelijke vergunning(en) voor werk en verblijf.

VOG aanvragen - gewoon thuis vanuit uw luie stoel
Voor de aanvraag van uw VOG hoeft u de deur niet meer uit. Als gemachtigde zetten wij de aanvraag - op uw eigen naam én met het juiste screeningsprofiel - digitaal voor u klaar bij het Ministerie van Justitie (Dienst Justis). Gemakkelijk én bovendien een stuk voordeliger dan een 'papieren aanvraag' via uw gemeente!

De Verklaring Omtrent Gedrag is slechts één van de stukken die u nodig heeft voor de aanvraag van uw vergunning - indien u 18 jaar of ouder bent is dit een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Meer hierover leest u op de website van Dienst Justis.

Wij sturen u de instructie voor de (digitale) aanvraag van uw VOG per e-mail toe - kosten € 22,50 per aangevraagde VOG.

Vergunning aanvragen voor Curaçao - vreemdelingen (niet-Nederlanders)

De aanvraag, de afhandeling en de toelatingseisen voor 'vreemdelingen' (= niet-Nederlandse nationaliteit) wijkt op alle punten af (met uitzonderingen van enkele situaties). Het gaat in dit geval om de aanvraag van een visum waarbij de aspecten 'werk' en 'verblijf' feitelijk onafhankelijke issues zijn. Hiervoor is zeer specifieke expertise en ervaring absoluut onmisbaar, óók als u 'vreemdeling' bent en een Nederlandse partner heeft - informeer bij ons!

Vergunning aanvragen voor Bonaire - (BES-eilanden)

De Bes-eilanden zijn sinds 2010 een geheel afwijkend verhaal. Hoewel Bonaire als 'bijzondere gemeente' binnen hetzelfde koninkrijk valt, gelden hiervoor niet dezelfde normen als een verhuizing naar een andere gemeente binnen Nederland. Bonaire heeft een andere staatkundige status waardoor ook de te volgen procedure en het vergunningenbeleid verschilt (St. Eustatius en Saba eender).

De belangstelling voor m.n. Bonaire is groot, maar het aantal misverstanden op diverse vlakken over Bonaire op zijn minst zo groot! Mede de forse toeloop heeft ertoe geleid dat diverse toelatingsprocedures sinds eind 2017 ingrijpend zijn gewijzigd en verscherpt; helaas wordt dit amper en onvolledig gecommuniceerd. Dit leidt voor een groot aantal mensen tot aanzienlijke problemen - laat u tijdig en deskundig begeleiden!

neem contact met ons op of download onze informatiekaart. We hebben ervaring met vergunningen voor werk en verblijf, maar ook met de oprichting en procedures bij de vestiging of overname van een bedrijf.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?